Metodický deň učiteľov prvej pomoci
13 júna, 2024
Ako o život
18 júna, 2024

Vydarená prešovská dvojakcia

 Stredné zdravotnícke školy z rôznych častí Slovenska sa stretli vo vedomostno-športovej súťaži.

            V areáli Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 v Prešove sa dňa 7. júna 2024 konal už 16. ročník súťaže „Zdravotník v akcii“, ktorá sa zameriava na preverovanie vedomostí a zručností študentov z oblasti poskytovania prvej pomoci. Na súťaži, ktorú tradične pripravujú koordinátorky Slávka Dorinová a Monika Gorecká, sa zúčastnilo 21 stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Súťažiaci si zmerali sily v rôznych disciplínach, ako napríklad záchrana utopeného človeka s kardiostimulátorom, kardiopulmonálna resuscitácia, ošetrenie úrazov, prvá pomoc pri autonehode, infarkte myokardu, prehriatí, masívnom krvácaní či anafylaktickom šoku. Nechýbali ani športové úlohy a vedomostný test z prvej pomoci.

         Súbežne so súťažou „Zdravotník v akcii“ prebiehal aj 1. ročník súťaže „Masér v akcii“ pod vedením koordinátorky Kataríny Petrovej. Súťažiaci žiaci z odboru masér/masérka predviedli svoje zručnosti v rôznych masážnych technikách ako klasická masáž, masáž šije a pliec, zostava chrbta. Absolvovali aj vedomostný test z anatómie a  fyziológie. Svoju fyzickú zdatnosť si otestovali v týchto športových disciplínach: výdrž v zhybe, člnkový a prekážkový beh. 

           V súťaži „Zdravotník v akcii“ súperili žiaci druhého ročníka denného štúdia študijného odboru praktická sestra v štvorčlenných družstvách. V súťaži masérov sa pretekali žiaci tretieho ročníka v dvojčlenných družstvách. Obe súťaže boli skvelou príležitosťou pre študentov, aby si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti v praxi a získali cenné skúsenosti. Na správnosť poskytnutia prvej pomoci dohliadali profesionálni záchranári Lenka Žigová, Anna Kmecová, Miriam Pištejová, Dušan Kraus a Radovan Pavlík. Okrem hodnotenia dostali súťažiaci od profesionálov aj cenné rady pri poskytovaní prvej pomoci, aby sa v reálnom živote vyhli prípadným chybám. Súťaž „Masér v akcii“ bola hodnotená odborným tímom, ktorý bol pre objektivitu hodnotenia zložený zo šiestich odborných učiteľov súťažiacich škôl.

Sprievodný program súťaže pozostával z ukážok pracovných činností zdravotníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí predstavili taktický odsun raneného, vojenské sanitné vozidlo a tiež výstroj a výzbroj vojaka.  Prítomní žiaci a hostia sa mohli zdokonaliť v starostlivosti o orálne zdravie počas odbornej prezentácie študijného odboru zubný asistent pod vedením odbornej učiteľky Kataríny Pavlíkovej. Mali tiež možnosť vyskúšať si rôzne druhy tejpovania na stanovišti, prezentácie masérskych a fyzioterapeutických pomôcok. Po všetkých disciplínach sa súťažiaci aj prítomní hostia občerstvili chutnou kapustnicou, guľášom a pečenými buchtami.

Všetky zúčastnené družstvá preukázali výborné odborné znalosti a dobrú fyzickú kondíciu. 

Víťazné priečky obsadili družstvá z týchto škôl:

v súťaži „Zdravotník v akcii

1. miesto:  SZŠ  Štefana Kluberta v Levoči

2. miesto: SZŠ Lučenec

3. miesto: SZŠ Sládkovičova 36, Prešov

v súťaži „Masér v akcii

1. miesto:  SZŠ Sládkovičova 36, Prešov

2. miesto: SZŠ  Liptovský Mikuláš

3. miesto: SZŠ  Michalovce

Reportáž o tejto úspešnej súťaži si môžete pozrieť v tomto príspevku RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/470510#957

         Riaditeľka organizujúcej školy Eva Novotná, v mene celého vedenia školy a organizačného tímu vyjadruje veľké poďakovanie všetkým sponzorom, všetkým zúčastneným školám a súťažiacim za ich účasť a skvelé výkony. Sponzorsky súťaž podporili: Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR, Rada rodičov pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov, PC profi, p. Maroš Digoň, X-TRANS Slovakia s. r. o., Neinvestičný fond VITA, DLC s. r. o., MUDr. Martin Kováč, Sarana Pharm.

Mária Marinicová    

Show Buttons
Hide Buttons