Keď sa spojí akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“s našou výzvou „Potešte pacientov na COVID oddelení“
21 decembra, 2021
Praktická sestra ostáva!
26 januára, 2022

SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.

Možno vám príde takéto konštatovanie úplne prirodzené, veď ktoré iné by mali byť lepšie. Zdravotnícke školy predsa pripravujú svojich absolventov pre prácu s chorými ľuďmi a tí musia mať svoju kvalitu. Ak aj niekto o tom pochyboval nové hodnotenie INEKO potvrdzuje, že zdravotnícke školy jednoznačne patria medzi to najlepšie čo v republike máme. V prvej TOP dvadsiatke z viac ako 480-tich stredných odborných škôl na Slovensku je päť zdravotiek. Najlepšie obstála zdravotnícka škola z Považskej Bystrice, keď vrámci SR obsadila 8 priečku, BA – Záhradnícka skončila desiata, Dunajská streda dvanásta, KE – Moyzesova obsadila trináste, Nitra štrnáste a Trnava dvadsiate miesto. Kritériá nezávislého hodnotenia sú komplexné – nájdete ich na stránke INEKO Dôležité je pripomenúť, že na Slovensku je len tridsať SZŠ a väčšina z nich obhájila popredné miesta vrámci kraja. Ich umiestnenie si môžete pozrieť v priloženej tabuľke:

Ale späť k víťazovi. SZŠ v Považskej Bystrici totiž aktuálne patrí honor nielen najlepšej zdravotníckej školy v SR ale zároveň najlepšej školy v celom Trenčianskom kraji! (ZŠ, G, SOŠ) Čo o sebe tvrdia Považskobystričania? Škola ponúka žiakom okrem odborného vzdelávania aj príležitosti na rozvíjanie ostatných životných zručností, či už priamo na vyučovaní, alebo účasťou žiakov v projektoch, súťažiach, olympiádach, SOČ či dobrovoľníckej činnosti. Vrámci projektu Erasmus+ žiaci každoročne realizujú časť odbornej praxe v nemocniciach a sociálnych zariadeniach v zahraničí ako Anglicko, Nemecko, Bulharsko, Španielsko, Česko. Vďaka programu Etwinning si žiaci precvičujú komunikačné zručnosti v cudzom jazyku so zahraničnou partnerskou školou. Keďže program prebieha online, rozvíjajú sa aj počítačové zručnosti. Žiaci môžu komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať informácie o fungovaní školy a pracovať tak na svojom profesijnom a osobnom raste. V programe „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl v oblasti slovensko-českého pohraničia“ (INTERREG V-A) majú učitelia a žiaci možnosť získať medzinárodný certifikát digitálnej kvalifikovanosti. Projekt „Zodpovedná príprava pre prax“ (Operačný program Ľudské zdroje) umožňuje žiakom pracovať s nemocničným informačným systémom, rozvoj ich IKT zručností v odbornej oblasti ako i zvýšenie ich finančnej gramotnosti a tak pripravuje absolventov na trh práce a zvyšuje ich konkurencie schopnosť. V Enviroprojekte 2021 „Školská záhrada pre výučbu a relax“ žiaci vytvorili školskú záhradu s oddychovou zónou. Žiaci nadobudli skúsenosti a poznatky o správnej výsadbe a starostlivosti o rôzne druhy rastlín  a využití prírodno-biologického odpadu a do záhrady implementovali vzdelávacie prvky. Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici sa môže tiež hrdo označovať ako Škola, ktorá mení svet, keďže sa zapojila do dvojročného tréningovo-mentoringového programu pre pedagógov „Školy, ktoré menia svet“. Ten sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov. Tí následne prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania posilňujú rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností žiakov a žiačok školy. U žiakov a žiačok sa rozvíja kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálna gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatia, dobrovoľnícke aktivity, občianska angažovanosť a spoločenská zodpovednosť.

Show Buttons
Hide Buttons