Záujem o Praktickú sestru stúpol o 40%
22 júna, 2020
Prezident ASZŠ SR vystúpil na tlačovej konferencii zamestnávateľov v zdravotníctve,
7 októbra, 2020

Covid 19 a prax zdravotníckych škôl

Nechceme brať riziko nákazy týmto ochorením na ľahkú váhu a preto disciplinovane (verím tomu, že na všetkých zdravotníckych školách) dodržiavame všetky epidemiologické pokyny. Myslíme si že opatrenia zo strany MŠ (ranný filter, rúška, odstup …karanténny semafor) poskytujú maximálnu mieru opatrení pre zabezpečenie vyučovania – aj toho v prirodzených podmienkach. O to viac nás mrzí prístup vedenia/krízových štábov niektorých zmluvných pracovísk, ktoré sa rozhodli prístup študentov do nemocníc či sociálnych zariadení zakázať. Rozumieme tomu, že zodpovednosť za situáciu je veľkou ťarchou na pleciach kompetentných, ale my máme tiež svoju. Myslím, že nie sme menej zodpovední. Veď položme si otázku: Kto je disciplinovanejší v podmienkach nemocnice – žiaci SZŠ alebo personál? Chápeme, že je potrebné obmedziť kontakt pacientov/obyvateľov s ďalšími osobami, ale…

Vzdelávanie sa nemôže na dlhšiu dobu dávať na druhú koľaj. Tá smeruje do slepej uličky:

  • pri zhoršení situácie sa môže veľmi rýchlo stať z našich žiakov záchranná brzda pred kolapsom zariadenia pri karanténe jeho zamestnancov
  • na to však musia byť prakticky pripravení teraz, kým je ešte situácia taká, aká je
  • ak im zakážeme prax tak, ako sme to urobili na jar, úroveň ich praktických zručností bude nedostatočná
  • nebude možné ich „obdarovať“ maturitným vysvedčením, obdobne ako ich o rok starších spolužiakov, lebo online sa injekcie, odbery … naučiť nedajú
  • hrozí, že ich vzdelávanie a maturita sa neuskutočnia v plánovaných termínoch (reakciu zo strany žiakov ich rodičov, ale ani budúcich zamestnávateľov si ani nechcem predstavovať)

Všetko niečo stojí, aj ľudský život. Vieme. Ale nerobme teraz prehnané opatrenia, ktoré nás budú neskôr mrzieť. V týchto intenciách sme oslovili MZSR a prof. Jankechová prisľúbila pomoc. Požiadala hlavného hygienika o vydanie smernice k praxi vo všetkých zdravotníckych odboroch. Ale asi sú prioritnejšie veci, čísla stúpajú. Preto sme požiadali p. Jankechovú o vydanie odporúčania pre VÚC, aby aspoň u poskytovateľov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti prax nezakazovali. List by mal odísť najneskôr v utorok 29. septembra. Zároveň sme dostali informáciu že VÚC ako zriaďovatelia SZŠ dostali finančnú dotáciu z MŠ na zabezpečenie ochranných pomôcok práve pre našu prax. Ako to už na Slovensku býva, nie všetci to asi správne pochopili. Za VÚC Banská Bystrica viem, že si vyžiadali počty žiakov aby im vedeli nakúpiť ochranné pomôcky. Náklady nám do tej doby prisľúbili refinancovať, tak má každý náš žiak denne nové rúško aj náhradné rukavice a vraj dostaneme respirátory. Funguje to tak aj u vás?

Mgr. Miroslav Sekula

Show Buttons
Hide Buttons