Jubilejný 20. ročník Dňa ošetrovateľstva v Rožňave
19 júna, 2018
Výbor NRSR zaviazal MZSR k zavedeniu odboru PRAKTICKÁ SESTRA na SZŠ do konca prázdnin!
26 júna, 2018

„Asistent v akcii“ pokračuje

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej 36 v Prešove tradične v júni organizuje „Asistenta v akcii“ – vedomostno-športovú súťaž v poskytovaní prvej pomoci žiakov stredných zdravotníckych škôl.

Dňa 8. júna 2018 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal 11. ročník tejto súťaže, na ktorom sa zúčastnilo 16 družstiev zo stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska: Považská Bystrica, Žilina, Čadca – SZŠ sv. Františka Assiského, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Lučenec, Poprad, Levoča – SZŠ Štefana Kluberta, Rožňava, Prešov – SZŠ Sládkovičova 36 , SZŠ sv. Bazila Veľkého, Košice – SZŠ Kukučínova, SZŠ sv. Alžbety, Humenné, Svidník – SZŠ milosrdného Samaritána. Súťažné družstvá pozostávali zo 4 členov – žiakov druhého ročníka denného štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent.

Pre súťažiacich bola pripravená trasa so šiestimi stanovišťami. Teoretické vedomosti súťažiacich boli preverené testom a ich fyzická kondícia šplhom na lane, streľbou  z luku a celkovým dosiahnutým časom družstva. Na troch stanovištiach boli súťažiaci uvedení do modelových situácií, ktoré vychádzali z reálnych výjazdov záchranárov: ohrozenie života ozbrojeným agresívnym narkomanom spojené s reznými ranami, zavalenie pilčíka stromom pri práci v lese s poranením hrudníka, chrbtice  a silným vonkajším krvácaním a prehriate dojča v aute v bezvedomí s hysterickou matkou.

Odbornými garantmi stanovíšť boli záchranári z Košickej záchrannej služby: Bc. Dušan Kraus, Bc. Miriama Pištejová, Bc. Lucia Čierniková, Bc. Radovan Pavlík, ktorí dozerali na správnosť postupu poskytovania prvej pomoci súťažiacich a hodnotili ich výkon. Všetkých 16 družstiev preukázalo vynikajúce odborné znalosti i spoľahlivú fyzickú kondíciu. Prvé miesto si vybojovalo družstvo SZŠ Štefana Kluberta Levoča, druhé miesto získala SZŠ sv. Alžbety Košice  a tretie miesto patrilo SZŠ Banská Bystrica. Súťažné družstvá mali možnosť konzultácie vykonaných chýb na jednotlivých stanovištiach.

Pre všetkých zúčastnených bol pripravený aj bohatý sprievodný program. Ukážky sebaobrany profesionálnymi vojakmi z rpv 1018 Prešov pod velením rtm. Samuela Pšenčíka, prezentáciu na tému Dekontaminácia okolia pripravil Prápor rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany so sídlom v Rožňave, historickú streľbu z luku a obranu historickými zbraňami predviedla Vojanova družina z Akadémie bojového umenia Lipany. Zúčastnení mali možnosť  využiť lákavú ponuku a vyskúšať si toto historické bojové umenie. Zúčastneným vojakom ďakujeme  aj za podporu súťažného charakteru a morálky, čo dosiahli čestnou účasťou svojho družstva v závere súťaže.

Po absolvovaní súťažných disciplín čakalo na súťažiacich výdatné občerstvenie – výnimočný kotlíkový guľáš, kapustnica, moravské koláče a kofola. Každé súťažné družstvo bolo odmenené za svoj výkon hodnotnými cenami a diplomom. Víťazný tím vybojoval pre svoju školu PC tlačiareň.

Za hodnotné ceny a sponzorské dary ďakujeme našim sponzorom – Lyreco CE, PcProfi s.r.o, Sarana Pharm s.r.o., MSI s.r.o., Minerálne vody a.s., Karlovarská krajská nemocnice a.s., Tlačiareň SteevePress – Štefan Harčár, Nezávislý predaj a servis áut značky Subaru – Ing. Tomáš Konečný, Ing. Ján Giňovský. Osobitne ďakujeme rtm. Samuelovi Pšenčíkovi a prítomným vojakom za spoluprácu  pri organizačnom zabezpečení tejto súťaže.

Všetkým  ďakujeme za vytvorenie dobrej nálady a priateľskej atmosféry.

Mgr. Peter Kilian

Bez názvu-1
Show Buttons
Hide Buttons