Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED
28 apríla, 2023
Odmietame návrh vyhlášky o kompetenciách
22 mája, 2023

Uspeli sme v medzinárodnej súťaži v prvej pomoci.

V rámci projektu Erasmus sa družstvo Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava zúčastnilo obvodného kola  súťaže v prvej pomoci v zahraničí. Súťaž sa konala 8. 4. 2023 pod záštitou Srbského Červeného kríža pri Novom sade. Naše družstvo sa skladalo zo 6 vybraných žiakov z rôznych študijných odborov školy. Účasti predchádzala dlhšia domáca praktická príprava pod vedením našich zanietených učiteľov v spolupráci so Slovenským  Červeným krížom. Deň pred súťažou ešte družstvo absolvovalo spoločnú prípravu so žiakmi zo srbskej  partnerskej školy, kde nadviazali aj nové priateľstvá. Žiaci pred súťažou na sebe tvrdo pracovali a skutočne povzbudivý výsledok sa ukázal. V  neznámom prostredí a podmienkach, s jazykovou bariérou a v konkurencii celkovo 7 družstiev, sme sa umiestnili na úžasnom 3. mieste. Žiaci dokázali prekonať viaceré stresové situácie, prejaviť veľmi potrebnú kreativitu a výbornú tímovú spoluprácu. Svoje uznanie nám prejavil aj zahraničný partner. Veľká vďaka patrí aj našej partnerskej škole Medicínska škola “7. APRIL” – Novi Sad, ktorá nám poskytla vynikajúcu podporu v každom smere. 

Žiaci pripravili aj video o svojej skúsenosti  https://youtu.be/-C7bmEkyL9k

Show Buttons
Hide Buttons