CLIL metóda v odbornom vzdelávaní
6 decembra, 2022
Erasmus + pre žiakov aj učiteľov
6 februára, 2023

Erasmusplus – SZŠ sv. Bazila Veľkého

SZŠ sv. Bazila Veľkého, ako akreditovaná organizácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v programe Erasmusplus, získala v rámci Výzvy 2022 grant vo výške 50 395 eur.  Vďaka spomínanému grantu sme našim žiakom umožnili zúčastniť sa na dvojtýždňových krátkodobých mobilitách na Škole za medicinske sestre Mlinarska v Chorvátskom Záhrebe a v Úrazovej nemocnici v Brně. Systém chorvátskej zdravotnej starostlivosti spoznávali 4 žiačky v odbore praktická sestra v Kliničkej bolnici Dúbrava na oddelení brušnej chirurgie od 21.11. do 02.12.2022. Odbornú klinickú prax vykonávali pod vedením mentorov spolu so žiakmi tunajšej zdravotníckej školy. Okrem odborných kompetencií si zdokonaľovali aj jazykové zručnosti z angličtiny a chorvátčiny. Mali možnosť navštíviť aj zdravotnícku školu, spoznať systém vzdelávania v Chorvátsku a nadviazať priateľstvá. Úrazová nemocnica v Brně otvorila svoje dvere 6 žiačkam v odbore praktická sestra od 05.12. do 16.12.2022. Táto nemocnica plní úlohy úrazového centra s nadregionálnou pôsobnosťou. Žiačky vykonávali prax na oddelení traumatológie, chirurgickej JIP a odbornom liečebnom ústave. Staničné sestry sa ujali úlohy mentoriek a sprevádzali dievčatá počas celej stáže. Stali sa účasťou tímu, spoznávali starostlivosť o pacientov po úrazoch, nahliadli na operačné sály a zároveň si zdokonaľovali odborné kompetencie. Účastníci mobilít prešli transparentným výberovým procesom, ktorý zohľadňoval aj kritéria pre žiakov s nedostatkom príležitostí. Všetci účastníci získali dokumenty Europass mobilita a Certifikáty od prijímajúcej organizácie. Odborná stáž bola hodnotená mentormi prijímajúcej organizácie. Hodnotenie a dĺžka praxe sa v plnom rozsahu akceptovaná a započítava sa v predmete Ošetrovateľská starostlivosť.  Voľný čas žiačky trávili spoznávaním kultúry a pamiatok Záhrebu a Brna, navštívili zaujímavé miesta, zažili atmosféru Vianočných trhov. Okrem profesijnej skúsenosti si odniesli aj množstvo zážitkov.  V rámci aktivity Kurzy a odborná príprava sa náš kolega zúčastnil v Írskom Dubline 7-dňového kurzu „Innovative methodologies for teaching & learning“. Cieľom kurzu bolo skúmať prístupy, stratégie, techniky, nástroje a príklady, ktoré majú inovatívny význam pre výučbu a vzdelávanie v 21. storočí. So svojimi skúsenosťami sa podelil aj s svojimi kolegami. Veríme, že aj ďalšie aktivity Erasmusplus, ktoré momentálne pripravujeme pre našich žiakov a učiteľov, budú prínosom pre účastníkov ale aj rozvoj našej školy a zdravotníckeho vzdelávania. 

PhDr. Kristína Vageľová Koordinátor Erasmusplus
Show Buttons
Hide Buttons