Víťazstvo v medzinárodnej odbornej súťaži
24 novembra, 2022
CLIL metóda v odbornom vzdelávaní
6 decembra, 2022

SUPER MASÉR

V stredu, 16. novembra 2022, sa v Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta v Levoči konal nultý ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v masérskych zručnostiach v študijnom odbore masér.  

Súťaž s názvom „SUPER MASÉR 2022“  prebiehala v dvoch kategóriách: „Klasická masáž jednotlivcov“ a „Synchrónna klasická masáž“. Do súťaže sa zapojilo 12 zdravotníckych škôl  z celého Slovenska. Každú školu reprezentovalo jedno trojčlenné družstvo.

Spomedzi 12-tich súťažiacich v kategórii „Klasická masáž jednotlivcov“ obsadili 1. miesto žiaci SZŠ Š. Kluberta Levoča, 2. miesto žiaci zo SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne             a na 3. mieste sa umiestnila SZŠ Sládkovičova Prešov.

V kategórii „Synchrónna klasická masáž“ bolo najúspešnejšie družstvo zo SZŠ v Trnave, na druhom mieste skončila SZŠ Š. Kluberta Levoča a tretie miesto obsadili žiaci SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany.

Víťazom srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu svojej školy. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej atmosféry              a pokojný priebeh celej súťaže.

Reportáž o tejto úspešnej súťaži si môžete pozrieť v tomto príspevku TV Levoča:

Text a foto PhDr. Beáta Urbanová

Show Buttons
Hide Buttons