Keď veci fungujú…
10 novembra, 2022
Make your school smart
23 novembra, 2022

Ružomberčania na Erasme+ v Prahe

Zahraničné odborné stáže v rámci európskeho programu Erasmus+ dávajú možnosť žiakom a učiteľom vycestovať a spoznať krajiny v Európskej únii. Môžu zakúsiť atmosféru malých i veľkých miest, a tak spoznať kultúru, sociálne prostredie, zvyky jednotlivých krajín a samozrejme nadobudnúť nové kontakty, príležitosti.  

Odborným školám tento program otvára dvere k získaniu praktických skúseností a odborných zručností v zahraničných podmienkach. Túto možnosť majú aj žiaci a učitelia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. „Naša škola v tomto roku získala akreditáciu na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s platnosťou až do roku 2027. Veľmi sa tomu tešíme a sme radi, že máme takto možnosť zúčastňovať sa medzinárodných stáží. Žiaci majú ďalšiu motiváciu k štúdiu a príprave na toto pekné, ale náročné povolanie, ktoré ich čaká.“ uviedla riaditeľka školy PhDr. Antónia Dobrovičová.

V tomto školskom roku sa v mesiaci október zúčastnili dvojtýždňovej odbornej stáže v Nemocnici sv. Kríža Žižkov v Prahe. Stáže sa zúčastnilo 10 žiakov štvrtého ročníka v odbore praktická sestra a 2 učiteľky. Mali možnosť precvičovať nielen odborné výkony vykonávané v českom zdravotníckom zariadení, ale mali možnosť porovnať a zoznámiť sa s odlišnými postupmi a pomôckami používanými v ošetrovateľskej praxi v zahraničí. Riaditeľ nemocnice Mgr. Tomáš Krajník uviedol: „Som rád za spoluprácu s touto školou, obohacuje to našich zamestnancov o nový a svieži pohľad, umožňuje nám to odovzdávať skúsenosti budúcim zdravotníkom, čomu sa veľmi tešíme.“  „Teším sa, že som sa mohla zúčastniť tejto odbornej stáže, kde sme získali veľa skúseností a vo voľnom čase sme tiež mohli spoznávať pamiatky a kultúru Prahy.“, dodala žiačka Diana Beskydová.

Ďalšia dvojtýždňová stáž sa uskutoční v mesiaci jún 2023 pre žiakov tretieho ročníka v rámci odbornej mesačnej praxe.

Show Buttons
Hide Buttons