Ružomberčania na Erasme+ v Prahe
23 novembra, 2022
Víťazstvo v medzinárodnej odbornej súťaži
24 novembra, 2022

Make your school smart

V duchu hesla projektu Erasmus+ „Obohacovať životy, otvárať mysle” sa v týždni 07. 11. – 11. 11. 2022 realizovala v Strednej zdravotníckej škole v Trnave nadnárodná mobilita (C3) projektu Make your school smart v spolupráci s krajinami Európskej únie, menovite Talianskom, Litvou a uchádzačom o vstup do EU Severným Macedónskom.  

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť digitálne zručnosti našich žiakov i učiteľov, a tým dosiahnuť motivovanejších žiakov, lepšie výkony v škole, zlepšené jazykové a komunikačné zručnosti, ako aj sprostredkovať žiakom i učiteľom bezprostredné zážitky z jednotlivých krajín, zvýšiť povedomie o kultúrnych rozdieloch, ale poukázať aj  na možnosti spolupráce a vzájomného rozvoja.

Počas týždňa nadnárodnej mobility účastníci – žiaci pod vedením Mgr. Gerulovej plnili stanovené ciele v súlade s názvom „Digital solutions for better literature“, pripravili videá o vybraných knihách v určených aplikáciách, diskutovali o význame a dôležitosti čítania kníh a učení sa o literatúre celkovo.  Popri workshopoch v škole mali naši zahraniční hostia možnosť spoznávať rôzne zákutia Trnavy v spolupráci s Turistickým informačným centrom mesta Trnava, nahliadnuť do útrob futbalového štadióna A. Malatinského a oboznámiť sa s fungovaním športového klubu Spartak Trnava, ale aj s históriou trnavského regiónu prostredníctvom komentovanej prehliadky v Západoslovenskom múzeu. V stredu 09. 11. 2022 našu medzinárodnú delegáciu oficiálne prijali predstavitelia mesta na radnici a v piatok 11. 11. 2022 zástupcovia zriaďovateľa školy, predstavitelia VÚC TT.  

Okrem Trnavy boli do programu zaradené Smolenice, Červený Kameň, Včelovina,  ale aj miesta celospoločenského kultúrneho významu ako Devín, Bratislava, Kremnica či Banská Štiavnica.

História projektu, ktorá sa začala písať v roku 2020, je spojená aj s online platformou e-Twinning, na ktorej sa realizuje online podoba projektu, čo veľmi pomohlo hlavne v čase covidových obmedzení. Po umožnení cestovať do zahraničia napĺňali vybraní žiaci 2. ročníka SZŠ Trnava študijného odboru farmaceutický laborant spolu s pedagógmi ciele projektu osobne v Taliansku (C1) v novembri 2021 a na jar roka 2021 v Severnom Macedónsku (C2). Po aktivite na Slovensku sa projekt Erasmus+ Make your school smart zavŕši v Litve (C4). 

Projektový tím pod vedením PhDr. Ingrid Juhásovej, PhD. sa intenzívne snažil vytvoriť v spolupráci s vedením školy priaznivé a inšpiratívne prostredie s množstvom podnetov a príležitostí na osobný a spoločenský rozvoj všetkých zainteresovaných. Popri plnení cieľov projektu veríme, že sme boli úspešní aj v sprostredkovaní obohacujúcich zážitkov, ktoré otvorili mysle, rozšírili obzory všetkých zúčastnených.

Mgr. Gerulová Andrea, PhDr. Juhásová Ingrid, PhD.

Show Buttons
Hide Buttons