Budúci zdravotnícky personál vzdelávame už 30 rokov
13 júna, 2022
Žiaci z devätnástich zdravotiek súťažili v Prešove
20 júna, 2022

Európske trendy v zdravotníckych profesiách II

SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava a jej  projektMobilita jednotlivcov, odborné vzdelávanie

Aktuálne končí  tento náš malý veľký Erasmus+ projekt a my spomíname, aký vlastne bol. Bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu, trval o rok viac ako mal a  bol organizačne  náročnejší, ako sme čakali. Napriek tomu, alebo práve preto si myslíme, že projekt bol  veľmi úspešný.

Nadviazali sme v ňom spoluprácu s dvoma veľmi zaujímavými odbornými  partnermi a priniesol našej škole aj viaceré inovácie. Prvýkrát sme  vyslali našich žiakov zo študijných odborov masér a diplomovaný fyzioterapeut na ErasmusPro stáže ( viac ako 90 dní pobytu) a prvýkrát sme do odbornej stáže vniesli virtuálnu aktivitu.

Išli sme s obavou do toho, ako dlhodobé profesionálne stáže v zahraničí budeme vlastne realizovať.  Predsa len vynechať 3 mesiace zo školskej dochádzky je výrazná komplikácia v štúdiu na strednej odbornej škole. Preto sme ich ponúkli najprv našim čerstvým absolventom a v susedných Čechách. Odborné stáže sa stretli s veľkým úspechom a my sme prišli na to, ako ich implementovať do  vzdelávania. Spätná väzba od účastníkov je veľmi povzbudivá. Po nesmelých začiatkoch dnes už tieto ErasmusPro stáže realizujeme aj v ostatných študijných odboroch, už  nielen pre absolventov  a nielen do Čiech.

20220510_103558 (2).jpgA čo tá virtuálna aktivita?  Spojili sme online  učiteľov na porade a žiakov na zahraničnom pracovisku. Mali sme pocit, že vidíme záblesk budúcnosti, keď sme účastníkov tohto virtuálneho spojenia sledovali. Stážujúci žiaci z odboru farmaceutický laborant ukazovali ako pracuje zariadenie v španielskej nemocničnej lekárni a všetci, skutočne všetci učitelia so záujmom sledovali. Bolo to iba pár minút, ale obe strany stretnutia boli nadšené. Pritom zorganizovať ho  bolo  celkom jednoduché. Alebo žeby nie?

Show Buttons
Hide Buttons