Európske trendy v zdravotníckych profesiách II
15 júna, 2022
Kukučínka v Barcelone
22 augusta, 2022

Žiaci z devätnástich zdravotiek súťažili v Prešove

Slnečný piatok 10. jún 2022 sa niesol v záchranárskom duchu. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 Prešov pod vedením riaditeľky PhDr. Evy Novotnej, PhD. zorganizovala v rekreačnom areáli Delňa v Prešove 14. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zdravotník v akcii“.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 19 stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska – SZŠ Banská Bystrica, SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca, SZŠ Michalovce, SZŠ Humenné, SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, SZŠ Kukučínova v Košiciach, SZŠ Štefana Kluberta v Levoči, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Lučenec, SZŠ Nitra, SZŠ Poprad, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ Prievidza, SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove, SZŠ Rožňava, SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, SZŠ Trnava, SZŠ Žilina a SZŠ Sládkovičova 36 Prešov.

Súťažili žiaci druhého ročníka denného štúdia študijného odboru praktická sestra v štvorčlenných družstvách. Ich úlohou bolo prejsť šiestimi disciplínami.

Teoretické vedomosti preveril písomný test, športovú zdatnosť dve športové disciplíny – chôdza po lane a streľba zo vzduchovky. Náročnosť súťaže pocítili súťažiaci pri odborných disciplínach. Poskytnutie prvej pomoci mali predviesť v simulovaných, no veľmi realisticky vyzerajúcich situáciách. Na správnosť poskytnutej prvej pomoci dohliadali záchranári z Košickej záchrannej služby, ktorí jednotlivé modelové situácie aj zinscenovali. Vďačnými figurantami sa stali žiaci II.C triedy hosťujúcej zdravotníckej školy. Pri záchrane života je rozhodujúci čas a správne kroky prvej pomoci, preto každá z disciplín bola časovo ohraničená. Zachovať si chladnú hlavu a nepodľahnúť stresu pri kardioplumonálnej resuscitácií, bezvedomí, ošetrení otvorenej zlomeniny či pádu zo stromu, je dôležitým kritériom, potrebným pre povolanie budúcich zdravotníkov.

Program súťaže spestrila prítomnosť dobrovoľného záchranára Horskej služby Bachureň Buče v sprievode akreditovaných záchranárskych psov a prehliadka sanitného vozidla profesionálnych záchranárov Košickej záchrannej služby, ktorí priblížili žiakom a prítomným hosťom svoju náročnú prácu.

Všetky zúčastnené družstvá preukázali výborné odborné znalosti, ale aj fyzickú kondíciu, za čo boli odmenené hodnotnými vecnými cenami. Na stupni víťazov sa umiestnilo súťažné družstvo SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Striebro patrilo SZŠ sv. Bazila Veľkého v  Prešove a bronz získali žiaci zo SZŠ v Michalovciach.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným, že mali odvahu a chuť preveriť svoje vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci v tak náročnej súťaži. Veľké ďakujem patrí vedeniu hosťujúcej SZŠ Prešov a koordinátorkám celej súťaže PhDr. Slavke Dorinovej a PhDr. Monike Goreckej, ktoré aj vďaka aktívnej spolupráci kolegov zorganizovali túto súťaž už po štrnástykrát. Za zabezpečenie odbornej garancie ďakujeme profesionálnym záchranárom Košickej záchrannej služby.

Sme radi, že úsilie organizátorov a sponzorujúcich partnerov prispievať k skvalitňovaniu výučby a zdokonaľovaniu praktických zručností žiakov pri záchrane života vyšlo na výbornú.

Veríme, že sa v  budúcom školskom roku opäť stretneme na ďalšom ročníku súťaže „Zdravotník v akcii“.

 Reportáž o tejto úspešnej súťaži si môžete pozrieť v tomto príspevku RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/332949#3033

Text a foto PhDr. Mária Marinicová Fotogaléria – TU

SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Show Buttons
Hide Buttons