Minister Gröhling navštívil ďalšiu zdravotnícku školu
9 júna, 2021
„A Smile behind a mask“ je vo finále.
28 júna, 2021

Zdravotník v akcii 2021

Ako to vyzerá, ak sú v „záchranárskej akcii“ budúci zdravotníci – žiaci stredných zdravotníckych škôl…

Naučiť si byť pripravený zachraňovať život stojí určitú námahu, no ona určite stojí za to. Už študenti zdravotníckych odborov vedia, že ak sa niečo náhle stane, budú to práve oni, od koho sa bude vyžadovať pomoc. Počúvajú to už počas svojho štúdia a vedia, že ak sa niečo stane, bude sa takáto pomoc vyžadovať aj od študenta strednej zdravotníckej školy. Výučba prvej pomoci je v každej zdravotníckej škole povinným vyučovacím predmetom s primeraným teoretickým základom, ale aj praktickým nácvikom rýchleho reagovania pri nutnosti záchrany života.

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici č. 36 v Prešove už 13 rokov organizuje celoslovenskú súťaž žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Táto každoročná akcia prináša stále nové a nové inšpiratívne skúsenosti pre jej organizátorov, ale aj pre žiakov, ktorí sa jej zúčastňujú. Každý rok sa dbá na to, aby bola čo najviac autentická a realistická. Počas minulých rokov si napr. pri tejto súťaži žiaci zdravotníckych škôl museli poradiť s poskytovaním prvej pomoci u fiktívnych „ranených“ v skutočnom teréne, napr. na ceste, v lese, pri dopravnej nehode…

15. 6. 2021 bol pre 21 stredných zdravotníckych škôl napínavým dňom. V ten deň prišla pre súťažiacich ich „záchranárska chvíľa“. Táto chvíľa tak nastala pre niektorých budúcich zdravotníkov zo SZŠ z Čadce, Liptovského Mikuláša, dvoch SZŠ z Košíc, SZŠ z Lučenca, Považskej Bystrice, Rožňavy, Popradu, Dunajskej Stredy, Levoče, Zvolena, Dolného Kubína, Michaloviec, Svidníka, Skalice, Nitry, Žiliny, Trnavy, Ružomberka, Humenného a pre nesúťažné družstvo hosťujúcej SZŠ v Prešove. Tento rok, vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19, sa súťaž uskutočnila online formou. Napriek tomu však nestratila na jej každoročnej originalite a autentickosti. Zorganizovať takúto súťaž v online verzii bolo obrovskou výzvou pre organizátorov a po nie ľahkej príprave sa blížil deň, ktorý bol veľkým očakávaním pre všetkých zúčastnených. Online súťaž v poskytovaní prvej pomoci bola novou skúsenosťou pre všetkých. Originalitu a skutočnú realistickosť aj v online prevedení pomáhali okrem organizátorov – pedagógov i nepedagogických pracovníkov SZŠ Prešov – zabezpečovať aj profesionálni záchranári Bc. Miriama Pištejová a Mgr. Dušan Kraus, ktorí dlhodobo so SZŠ v oblasti prvej pomoci spolupracujú. Do organizácie súťaže boli okrem pedagógov a záchranárov zapojení aj žiaci SZŠ Prešov – figuranti, žiaci z II.D triedy zo študijného odboru masér, ktorí vďaka profesionálnemu maskovaniu zahrali v simulačných videách znázorňujúcich situácie vyžadujúce poskytnutie prvej pomoci „skutočných zranených“. Žiaci SZŠ Prešov v príprave video materiálu pre súťaž veľmi realisticky zvládli simulovanie zástavy dýchania, veľkého vonkajšieho krvácania po autonehode, ale aj veľmi komplikovanú úlohu simulovať hromadný úraz pri páde lešenia na stavbe. Pre súťažiacich pomohli pripraviť aj výzvu zvládnuť veľmi náročnú úlohu – ako si poradiť s hromadným úrazom, ak sme prví na mieste nešťastia. Čo nasledovalo, ako sa samotná online súťaž začala? Po úvodných príhovoroch – riaditeľky SZŠ na Sládkovičovej ulici v Prešove PhDr. Evy Novotnej, PhD., hlavnej operátorky Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mgr. Ľuboslavy Pekárovej, záchranárov a organizátorov súťaže – si žiaci všetkých súťažných zdravotníckych škôl museli poradiť s vypracovaním vedomostného testu z prvej pomoci. Mali na to toľko času, koľko primerane simulovalo skutočné rozhodovanie v situácii, ak by k takýmto náhlym stavom došlo.

Súťaž súbežne preverila nielen online zručnosti žiakov, ale najmä odborné vedomosti, zručnosti a vlastnosti potrebné pri záchrane života – rýchlosť, rozvážnosť, pohotovosť, akčnosť, spolupráca… Po vedomostnom teste a prezretí videí simulujúcich život ohrozujúce stavy, museli štyria žiaci každého súťažného družstva v rámci vlastnej spolupráce navrhnúť postupy na záchranu života, hľadať chyby pri poskytovaní prvej pomoci, poradiť si s organizáciou pri hromadnom nešťastí… Ukážky videa a fotografie poskytli skutočné priblíženie sa k reálnym situáciám a k záchranárskemu prostrediu. Po splnení úloh súťažiaci netrpezlivo čakali na vyhodnotenie ich „záchranárskych“ vedomostí a zručností. Pred samotným vyhlásením víťazných družstiev prebehla interaktívna diskusia so záchranármi, ktorá sa niesla v duchu – ako zachrániť život poskytnutím správnej prvej pomoci. Na základe zistení prostredníctvom vyhodnotenia jednotlivých úloh, informovali žiakov o tom, čo by bolo dobré vo vedomostiach a zručnostiach v prvej pomoci vylepšiť. Živá diskusia, ako emočne silná skúsenosť, zostane v spomienkach všetkých zúčastnených a pripomenutím toho, že sa oplatí takýchto akcií zúčastniť, lebo ich život zachraňujúci potenciál určite ostane natrvalo zapísaný v pamäti každého.

Víťazstvo si odniesla SZŠ Kukučínova z Košíc. Druhé miesto získala SZŠ Štefana Kluberta z Levoče a tretie miesto SZŠ Egészségügyi Középiskola z Rožňavy. Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii súťaže, vedeniu SZŠ Prešov, riaditeľke školy PhDr. Eve Novotnej, PhD., ktorá organizačne  súťaž každoročne zastrešuje. Ďakujeme koordinátorom súťaže PaedDr. Monike Timkovej, PhDr. Eve Konečnej, MBA, Vladimírovi Slobodníkovi, Mgr. Dávidovi Kulpovi a ďalším.   Ďakujeme záchranárom, ktorí sa na príprave súťaže spolupodieľali tvorbou, odborným usmernením a hodnotením úloh. Ďakujeme žiakom – figurantom z II.D triedy, ktorí po krátkej inštruktáži s veľkým záujmom, emotívne a realisticky zahrali „zranených“. Ďakujeme za výborný výkon nesúťažnému družstvu hosťujúcej SZŠ Prešov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že zúčastnení budúci zdravotníci majú o jeden „zdravotnícko – záchranársky“ zážitok a skúsenosť naviac. Ak táto ich skúsenosť niekedy pomôže niekomu pri záchrane života, môžeme len povedať, že splnila svoj cieľ. Veríme, že aj táto skúsenosť pomohla naplniť to, čo po vyslovení vety: „Je tu niekde zdravotník?“ očakáva od nás verejnosť, ak niekto náhle potrebuje pomoc.

                                                                                                          PhDr. Dana Stachurová, PhD.

                                                                                                          PhDr. Eva Konečná, MBA

Zrazený chodec
Záchranári, organizačný tím
Technický tím
Súťažiaci SZŠ Prešov
Stavba
Pád lešenia 2
Organizačný tím
Nehoda
Show Buttons
Hide Buttons