Zdravotník v akcii 2021
21 júna, 2021
Daj si pichnúť včeličku
17 augusta, 2021

„A Smile behind a mask“ je vo finále.

Je čas ísť za múry našich škôl a prežiť skúsenosti so študentmi z iných škôl a krajín, aby sme všetci mali možnosť akceptovať rozdiely, ktoré nás obohacujú, a podobnosti, ktoré nás spájajú.“

V mesiacoch január až jún 2021 sa študentský tím ôsmich žiakov zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého zapojil do medzinárodného eTwinningového projektu pod názvom „Úsmev za maskou“. Na projekte spolupracovali aj tímy z Chorvátska, Srbska a Turecka a Španielska.

Cieľom projektu bolo osláviť Svetové dni, začleniť ich do školských aktivít, zvýšiť povedomie o primeranej starostlivosti o pacientov, rešpektovať ich práva a ľudskosť. 

Projekt bol zameraný na študenta cez intenzívnu spoluprácu a rozhodovacie procesy.

Účastníci projektu by mali každý mesiac konkrétne aktivity ako bolo predstavenie študentov a školy, tvorba loga a sloganu projektu, oslava Svetového dňa chorých, oslava Dňa nulovej diskriminácie, Svetového dňa zdravia, Svetového dňa obličiek, Medzinárodného dňa žien, Svetového dňa Downovho syndrómu, Medzinárodného dňa sestier a iné.

Počas realizácie projektu vyučovanie na Slovensku prebiehalo prevažne dištančne, preto žiaci na aktivitách pracovali z domu, pri vzájomnej spolupráci využívali formy online komunikácie a aktivity realizovali vo virtuálnom priestore pričom využívali nástroje Web 2.0.

Práca na projekte bola veľkým prínosom pre žiakov aj učiteľov. Znamenala rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, posilnila schopnosť spolupráce a tímového ducha, rozvíjala kreativitu žiakov. Účasť na projekte viedla k rozvoju komunikačných zručností a jazykových zručností v materinskom aj cudzom jazyku a zručnosti v oblasti IKT. Prispela k rozvoju sociálnych a emocionálnych schopnosti študentov, podporovala toleranciu a zodpovednosť za seba a komunitu, rozvíjala ľudské hodnoty a morálku u študentov.
Viedla žiakov k zodpovednému prístupu k osobnému zdraviu a zdraviu iných ľudí.
Projekt vytvoril priestor na projektové vzdelávanie, ktoré zapadá do učebných osnov a zlepšuje spoluprácu, komunikáciu a interakciu študentov a zároveň posilňuje pocit úspechu študentov.

V rámci diseminácie bol projekt prezentovaný na 9. kongrese Chorvátskeho združenia zdravotných sestier s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo bez obmedzenia.“

Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom projektu z radov žiakov aj učiteľov za ich usilovnú prácu a nadšenie. Veríme, že v podobných aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti.                                                                                               PhDr. Kristína Vageľová  

SZŠ  sv. Bazila Veľkého v Prešove

Show Buttons
Hide Buttons