Stredné zdravotnícke školy nemôžu prijímať viac žiakov. Chýbajú im priestory aj učitelia, rezort to dlhodobo nerieši
20 marca, 2023
2x DofE z Trnavy
14 apríla, 2023

Vyhláška má určiť, čo môžu robiť praktické sestry. Nie je však jasné, čo má byť súčasťou ich maturitnej skúšky

Eva Struhárňanská  6.4. 2023 16:26

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo vyhlášku o kompetenciách povolania praktická sestra – asistent. Vedenie nemocníc by malo od polovice mája čierne na bielom, čo môžu takíto zdravotníci vykonávať. Načasovanie je však podľa stredných zdravotníckych škôl nešťastné.

Analytici Zuzana Múčka a František Múčka z Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť minulý týždeň v projekcii opísali neustále zmeny názvu „sesterských“ profesií. „Na stredných zdravotných školách, kde sa pred pätnástimi rokmi študovalo za zdravotnú sestru, sa postupne táto profesia študovala v programe zdravotnícky asistent, praktická sestra a napokon praktická sestra – asistent, pričom nejde o totožné smery, respektíve plne substitučné profesie. Pre ,štandardné‘ sestry sa zaviedla povinnosť vysokoškolského vzdelania aspoň prvého stupňa,“ opisujú proces zmien. Táto „pojmová vojna“ oslabuje záujem žiakov a môže viesť k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. Stredoškolské „sestry“ sa s tými vysokoškolskými nedopĺňajú v kompetenciách. Nemôžu, lebo presne nevedia, čo by vlastne mali robiť. Tento stav sa snaží zmeniť ministerstvo zdravotníctva vyhláškou, ktorú dalo vo štvrtok do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Návrh upravuje premenovanie zdravotníckeho povolania z názvu zdravotnícky asistent na praktickú sestru – asistenta. Obsahuje tiež zoznam činností, ktoré bude môcť praktická sestra vykonávať samostatne, a kde asistuje lekárovi, sestre alebo pôrodnej asistentke.

Prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR Miroslav Sekula zbežne hodnotí vyhlášku ako chaotickú. „Snaží sa zadefinovať úplne všetky výkony, ktoré môže tento zdravotnícky pracovník vykonávať, čo reálne nie je možné. Prax bude stále prinášať nové výkony, takže vyhlášku bude treba opäť meniť, ak je takto dopodrobna písaná. Zároveň budú vznikať pochybnosti o výkonoch, ktoré v nej nie sú uvedené, že ich praktická sestra vykonávať môže, ale ani že ich vykonávať nemôže,“ predpokladá odborník. Zároveň dodáva, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní budú rozhodne žiadať, aby nedošlo k akémukoľvek zúženiu kompetencií v tomto povolaní – nevidí na to relevantný dôvod pri akútnom nedostatku zdravotníckych pracovníkov.  

Malo sa to lepšie načasovať

Navyše, dať vyhlášku do MPK počas veľkonočných sviatkov je podľa neho veľmi nešťastné. Poskytuje menej času odborníkom či príslušným pripomienkujúcim subjektom, ktoré sa k nej môžu vyjadriť. V yhláška má platiť od 15. mája, čo tiež nesie riziká. „Časť zdravotníckych škôl už bude mať absolvované praktické maturitné skúšky, ostatné ich budú mať až po tomto termíne. Musia vychádzať z platného vzdelávacieho programu, ktorý v tom čase už nebude zodpovedať novej vyhláške. Ak by vyhláška zúžila kompetencie, môžu byť takéto výkony súčasťou maturitnej skúšky?“ pýta sa riaditeľ s dôvetkom, že lepšie by bolo presunúť účinnosť na 30. máj alebo 1. jún 2023.

Zároveň Sekula prízvukuje, že ak chceme zvýšiť záujem poskytovateľov o absolventov tohto odboru, treba ešte zmeniť vyhlášku, ktorá zahŕňa personálne normatívy praktických sestier – asistentov. Nemocniciam dnes chýba predpis, koľko praktických sestier – asistentov má pracovať na jednotlivých oddeleniach podľa počtu lôžok. „Máme účinnú len starú legislatívu, ktorá hovorí o zdravotníckych asistentoch, ale toto povolanie už neexistuje, navyše je v personálnom normatíve nahraditeľné sanitárom. Pre poskytovateľov je potom problém prijať zamestnancov, ktorí nie sú v personálnych tabuľkách,“ vysvetľuje Sekula. Riaditelia nemocníc sa preto sústredia najmä na nábor zdravotných sestier, lebo ich vedia zapísať do kolónky normatívov. Tie však musia mať minimálne prvostupňové vysokoškolské vzdelanie, a preto trvá roky dostať ich do systému. „To platí aj o ambulantnom sektore. Keď si dnes otvoríte ambulanciu, podľa zákona musíte mať zamestnanú aj zdravotnú sestru. O praktickej sestre tam niet ani slova,“ načrtáva Sekula ďalší problém. Ak by sa obe vyhlášky zmenili, má to podľa neho potenciál zvýšiť záujem o toto povolanie zo strany zamestnávateľa, ako aj zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

https://standard.sk/341440/vyhlaska-ma-urcit-co-mozu-robit-prakticke-sestry-nie-je-vsak-jasne-co-ma-byt-sucastou-ich-maturitnej-skusky/

Show Buttons
Hide Buttons