V čase dištančného vznikla Knižka rozprávok o prvej pomoci.
22 októbra, 2021
Týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove
22 októbra, 2021

SZŠ v Prešove organizovala odborný seminár o obezite

Téma obezity je v súčasnosti aktuálnou a v odbornej zdravotníckej, ale aj laickej verejnosti často spomínanou problematikou. Jej výskyt v európskych krajinách stúpa, preto sa neraz v súčasnosti hovorí o pandémii obezity. Dňa 24. 9. 2021 organizovala k tejto téme Stredná zdravotnícka škola v Prešove na pôde Prešovskej univerzity odborný seminár s názvom: „Učíme pre prax“. Slávnostnú, odbornú ale aj ľudskú atmosféru tohto podujatia  podčiarkovalo nielen akademické prostredie, v ktorom sa uskutočnil, ale aj to, že mohol byť realizovaný z dôvodu pandémie vírusu SARS-COV 19  až po dvoch rokoch a tak nadviazal na tradíciu predošlých odborných seminárov. Aj v tomto ročníku sa stretli pedagógovia SZŠ z Prešova a zdravotníci prešovského  regiónu. Príčina obezity je mnohodimenzionálna, preto sa snažili aj organizátori seminára nazrieť na obezitu v kontexte prípravy jednotlivých odborných prednášok. Problematika obezity  bola predstavená z pohľadu geriatra, hepatológa, pediatra, zubného lekára, záchranára, dentálnej hygieničky, psychologičky, ale aj ľudí, ktorí sa tomuto problému venujú prostredníctvom fyzioterapie, alebo občianskeho združenia pomáhajúceho ľuďom, ktorí sa rozhodli vyhľadať pri riešení obezity pomoc.  Všetci prítomní si tak vymenili skúsenosti o tom, ako sa dotýka tento aktuálny problém dnešnej doby ich odboru a zároveň diskutovali v mnohých uhloch nazerania na obezitu. Išlo napr. o problematiku seniorov a ich pohybovej aktivity v aspekte obezity, keďže práve v tejto vekovej kategórii je obezita pomerne častá. Témou bolo tiež pečene pri obezite u obézneho pacienta, ale taktiež aj úskalia ošetrovania obézneho pacienta v zubnej ambulancii.  Psychosociálne nazeranie na  obezitu bolo tiež súčasťou podujatia v prednáške o jej psychologických liečebných postupoch. Prítomní si zároveň mali možnosť vypočuť hlboké ľudské svedectvo p. Ján Hodoňa, ktorý sa podelil so svojím dnes už aj mediálne známym príbehom o jeho dlhodobom, zároveň bolestnom ale v závere veľmi úspešnom a povzbudzujúcom boji s morbídnou obezitou. Okrem tohto svedectva zazneli aj ďalšie inšpirácie na boj s obezitou napr. v prednáške venujúcej sa pohybu ako liečebnej metóde. Seminár sa venoval tiež téme obezity u detí, ktorá sa stáva jedným z problémov ktorý je potrebné riešiť u čoraz väčšej časti detskej populácie. V kontexte týchto prednášok, vzájomnej výmene skúseností a diskusii môžeme konštatovať, že toto stretnutie všetkých, ktorí tu boli prítomní bolo pre nich vzácne nie iba preto, lebo sa mohli na takejto odbornej udalosti stretnúť po dvoch rokoch. Práve teraz bola opakovane potvrdená ako nenahraditeľná hodnota zdieľania skúseností a osobných ľudských príbehov, ktoré nikdy nemôže nahradiť online priestor. Tento rozmer umocňovalo aj prostredie, v ktorom si mohli všetci prítomní prostredníctvom sprievodnej výstavy nádherných umeleckých fotografií znázorňujúcich povolanie sestry ešte intenzívnejšie uvedomiť ľudský rozmer tejto profesie. Sestry prešovského kraja na fotografiách ich práce s pacientom pripomínali posolstvo ľudskosti, ktoré má byť aj na takýchto podujatiach zdravotníkov a zdravotníckych pedagógov ich nosnou líniou. Umocňovali to tiež vystavené výtvarné diela žiačky Diany Gedrovej zo Strednej zdravotníckej školy v Prešove, ktoré tiež priniesli do tohto prostredia posolstvo ľudskosti profesie, ktoré tak každý túži u zdravotníka zažiť, ak sa sám stane pacientom. Ďakujeme preto všetkým, ktorí aj v dnes veľmi náročných organizačných podmienkach spojených s pretrvávajúcou situáciou pandémie vírusu SARS-COV19 pripravovali tento seminár. Poďakovanie patrí predovšetkým celému vedeniu Strednej zdravotníckej školy v Prešove, najmä riaditeľke PhDr. Eve Novotnej, PhD., ktorá je autorkou vízie týchto seminárov a zakladateľkou tradície ich pravidelného  realizovania a koordinátorke prípravy seminára Mgr. Lucii Kaščákovej, ale aj predstaviteľom Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí dovolili hosťovaniu tohto seminára.  Mnohí, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, zároveň  odišli povzbudení s utvrdením sa v presvedčení, že problematika obezity má riešenie. V budúcnosti by chcela Stredná zdravotnícka škola v Prešove pokračovať v tradícii týchto odborných seminárov, ktoré majú úsilie reflektovať aktuálne problémy doby a zaoberať sa tiež problematikou pomoci pacientom trpiacim psychickými ochoreniami. Seminár, ktorý v sebe nesie vo všetkých ročníkoch podnázov „Učíme pre prax“ tak splnil aj tento rok svoj zámer a pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Prešove budú môcť odovzdávať nové poznatky z absolvovaných prednášok, zdieľaní a rozhovorov z tohto stretnutia ďalej svojím študentom. Posolstvo seminára „Učíme pre prax“ bude môcť byť odovzdávané aj ďalej – budúcim zdravotníkom, ktorých aktuálne zdravotnícka škola formuje a naše zdravotníctvo tak veľmi potrebuje…  

Text: PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Foto: PhDr. Radoslav Grega

DCIM100GOPROGOPR7043.
Show Buttons
Hide Buttons