Praktické sestry potrebuje slovenské zdravotníctvo ako soľ
30 mája, 2018
FINÁLE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2018 (foto + video)
15 júna, 2018

Je to definitívne – zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktické sestry

Foto: SITA / Viktor Zamborský

Novela zákona o liekoch má podpis prezidenta. Prezident SR Andrej Kiska v stredu podpísal novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. „Najdôležitejším cieľom návrhu zákona je implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES,“ píše sa v materiáli.Legislatívnou úpravou sa nepriamo novelizuje aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Po novom sa zdravotnícki asistenti premenujú na praktické sestry.Ako vysvetlil predseda výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník, pri zosúlaďovaní nášho vzdelávania so vzdelávaním EÚ nastali v minulosti chybné rozhodnutia.

„Podľa smernice EÚ zdravotná sestra je regulovaným povolaním a musí absolvovať 4 600 hodín praktickej výuky, je úplne jedno, či to absolvuje počas strednej alebo vysokej školy. Nesprávnou aplikáciou európskej smernice sa stalo to, že bolo požadované pre zdravotnú sestru vysokoškolské vzdelanie. Stredné zdravotnícke školy sa dostávali do útlmu a pokračovali vo výchove zdravotníckych asistentov,“ zdôvodnil Zelník.

Proti tomuto kroku neúspešne protestovali komora i odbory sestier, proti bola aj komora medicínsko-technických pracovníkov, ktorá združuje asistentov.

Show Buttons
Hide Buttons