Akcie stredných zdravotníckych škôl

Žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v Skalici na zahraničnej pracovnej stáži

Vďaka grantu z Európskej únie v rámci programu celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo da Vinci – mobility IVT sa mohlo 15 žiakov štvrtého ročníka Strednej zdravotníckej školy v Skalici  zúčastniť pracovných stáží v zahraničí.

Študenti Lučenskej „zdravotky“ urobili v zahraničí Slovensku dobré meno

 Projekt Leonardo da Vinci IVT v programe Celoživotného vzdelávania pod názvom “Posilnenie ošetrovateľských zručností praktickej prípravy zdravotníckych asistentov v sociálnych zariadeniach Európskej únie” za 52 085,- eur má na SZŠ v Lučenci za sebou prvú polovicu. a  rozbehol sa úspešne…

Odborná prax žiakov SZŠ Poprad v Českej republike

Stredná zdravotnícka škola v Poprade bola opakovane úspešná v schvaľovacej procedúre projekov Leonardo da Vinci – IVT.  Projekt s názvom „Miesto zdravotníckeho asistenta v paliatívnej starostlivosti u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia“ zahŕňa

Ako vníma odbornú prax u nás študentka z Dánska

Tak ako minulý rok aj tento v SZŠ Lučenec stážovala v rámci programu Leonardo da Vinci (IVT a VETPRO)  študentka z „družobnej“ sociálnozdravotníckej  školy. Birgith Margrethe Lorentzen prišla na Slovensko 11. mája  a nie je  to žiadna tínedžerka. Interview s Birgith zrealizovala Dominika Ďurišková, ktorá rovnakú stáž absolvovala vlani v Dánsku spolu so štyrmi spolužiakmi v  Esbjergu a Horsense.

Projekt Comenius – multiraterálne partnerstvá škôl v SZŠ Poprad

V dňoch 6. - 10. júna 2011 vyvrcholil v Strednej zdravotníckej škole v Poprade medzinárodný projekt s názvom: S.E.R.P.E.N.T. – Poznáte raj bez vody?  Projekt začal v roku 2009 a okrem popradskej boli doň zapojené aj školy z Holandska, Turecka, Talianska, Španielska a Nórska. Predmetom  spolupráce bola voda, ako

Kompetencie zdravotníckeho asistenta je potrebné zvýšiť

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a  Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Topoľčanoch usporiadali dňa 28. apríla 2011 odborný okresný seminár pod názvom „Uplatnenie zdravotníckeho asistenta v praxi“.

Medzinárodná súťaž v prvej pomoci

Pod záštitou Asociácie SZŠ SR SZŠ Dunajská Streda zorganizovala 6. ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci medzi družstvami stredných zdravotníckych škôl. Finále sa konalo 19. apríla za krásneho počasia v uliciach mesta. Vlastnej praktickej časti súťaže predchádzali dve internetové kolá. Z prihlásených 112 družstiev

Mobilitný projekt – Dánska návšteva v SZŠ Lučenec

1. až 5. novembra 2010 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zrealizovala v poradí už tretiu časť mobilitného projektu Celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci VETPRO  v  spolupráci so sociálno-zdravotníckymi školami v Dánsku. 

Vyhodnotenie šúťaže Žurnálový stetoskop

Dňa 4. mája 2010 sa v Nových Zámkoch konalo vyhnodnotenie VII. ročníka celoslovenskej súťaže školských časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop za účasti 6 redakčných rád. Organizátorom pod záštitou knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch bola SZŠ v nových zámkoch, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

Celoslovenská súťaž v prvej pomoci

14. apríla 2010 sa uskutočnil v Dunajskej Strede 5. ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci medzi družstvami stredných zdravotníckych škôl. . Tento ročník zaznamenal rekordnú účasť v internetovom predkole, z ktorého do finále postúpilo 11 družsteiv.Po teste nasledovala praktická časť,

Syndikovať obsah