Akcie stredných zdravotníckych škôl

SZŠ v Banskej Bystrici zažila krásu naživo

Dňa 10. apríla 2013 o 16:00 sa uskutočnil nultý ročník Súťaže krásy na Strednej zdravotníckej škole. Programom nás sprevádzala dvojica skvelých moderátorov zo žiackych lavíc – Veronika Bátorová a Samuel Sládeček, ktorí finálovú „trinástku“ nešetrili v žiadnej disciplíne, či už to bol tanec alebo otázky ušité presne na mieru. Na divákov čakal famózny program v podaní Pavla Slávika a jeho spoločenského tanca,

SZŠ BA Záhradnícka, zobrala“ prvé tri miesta, SZŠ Trenčín vyhrala grant

Odborná komisia Nadácie Zentiva rozhodla o víťazoch, ktorí získavajú edukačný grant vo výške 1.000 eur. Atraktívnu odmenu získalo desať študentov štvrtých ročníkov Stredných zdravotníckych škôl, odboru farmaceutický laborant, za vysokú kvalitu

Euroscola: Quo vadis, Európa?

Dňa 5. novembra 2012 sa veľká sála Mestského úradu v Rožňave zaplnila našimi študentmi 1. až 4. ročníka, aby sa všetci spoločne zapojili do súťaže EUROSCOLA, ktorú vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Edukačný grant Nadácie Zentiva 2012

(Projekt vzdelávania  pre SZŠ na Slovensku – odbor farmaceutický laborant)

Termín: 26. – 27. september 2012 Miesto: Bratislava – Austria Trend Hotel

Ošetrovanie chorých nie je fyzická drina

- usmiati zdravotníci, pekne zariadené izby, dostupné a pestré pomôcky, výborné pracovné podmienky a hlavne spokojní klienti...
- pomôcky na zabezpečenie pohyblivosti, najrozličnejšie lifty – výťahy, chodidlá a vozíky, ktorých je dostatok ( sú v každej izbe, na chodbách, v kúpeľniach, na schodoch)...

Deň ošetrovateľstva v Rožňave

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave organizovala dňa 26.4.2012 XV. ročník Dňa ošetrovateľstva. Hlavnou témou podujatia bola Aktívna staroba. Okrem prezentácií sme videli aj zaujímavý kultúrny program – Prehliadku zdravotníckeho oblečenia minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Všetkých prítomných najviac zaujal futuristický model budúcnosti.

Žiačka zo SZŠ v Skalici zvíťazila v celoslovenskom projekte

Tento rok sa uskutočnil 18. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou PRE ČO SOM NA SVETE RÁD/RADA. Jeho cieľom je zdôrazniť prioritný význam prevencie závislostí so zameraním na legálne a nelegálne drogy. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 5. 6. 2012 v priestoroch Národnej rady SR – Galérie na západnej terase Bratislavského hradu pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Strednú zdravotnícku školu v Skalici reprezentovala

Pozvánka na súťaž v prvej pomoci v Brne

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na XVII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí do Brna, která se uskuteční 20. a 21. června 2012v Brně. Do soutětěž e mohou zapojit žáci ze středních i vyšších zdravontnicých škol. Tříčlenná družstva soutěží v terénu i v prosorách školy.

7. ročník súťaže v prvej pomoci vyhralo družstvo z Topoľčian

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede pod gestorstvom Asociácie SZŠ SR usporiadala 7. ročník celoslovenskej súťaže Poskytovanie prvej pomoci, pre študentov 3. ročníka SZŠ. Finále sa uskutočnilo  v dňoch 17. a 18. apríla 2012 v SZŠ v Dunajskej Strede. Internetová časť súťaže 1. – 3. kolo prebiehalav elektronickej podobe v termíne od 16. 1. 2012  do 5. 3. 2012.Teoretická časť pozostávala z 3 kôl,

Žurnálový stetoskop 2012

20. marca sa v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ďalšieho ročníka súťaže Žurnálový stetoskop.  Táto celoslovenská súťaž časopisov SZŠ má už za sebou 8 ročníkov – 16 rokov (usporadúva sa každý druhý rok). Ostatným víťazom sa stala trenčianska Cellula, pred lučenským Bacilom, trnavským Pulzom a popradským Fonendoskopom. Cenu za grafiku si odniesli Lučenčania.

Syndikovať obsah