Akcie stredných zdravotníckych škôl

Družstvo SZŠ Skalica na súťaži v PP v Jihlave

Naša škola sa už 10. rokov zúčastňuje medzinárodnej súťaže prvej pomoci v terénnych podmienkach, ktorú usporadúva  SZŠ Jihlava. Súťaž prebieha v Medzinárodnom rekreačnom stredisku Zálesí - Mladé Bříšte.  Mladé Bříšte je krásna, malá dedinka obklopená horami, v ktorých sa koná samotná súťaž.

Projekt Leonardo da Vinci v Skalici úspešne ukončený

Potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie - základnej interakcie medzi ľuďmi pristupujeme aj v stredných zdravotníckych školách (SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto adekvátne využiť vo svojej praxi nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.

9. ročník súťaže v prvej pomoci v Dunajskej Strede

Do finále v Dunajskej Strede postúpilo 12 družstiev z 95 prihlásených tímov zo Slovenska aj Česka. Slovenskú republiku zastupovalo 9 tímov a Česká republika bola zastúpená dvomi  tímami

Ako „Kukučínka“ v Košiciach oslávila dvadsaťpäťku

Radosť zo stretnutí a úspechov, dvadsaťpäť ruží, svetlá reflektorov, výnimočnosť chvíle a vďaka... Jedenásty decembrový deň v roku 2013 patril učiteľom a študentom Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach, ktorí s vďakou za dar 25 rokov jej existencie stretli sa na slávnostnej akadémii. Uvedomujúc si plynutie času, takej drahej a vzácnej veličiny, nachvíľu ho zastavili, stretli sa, zaspomínali a blahoželali... http://www.kukucinka.stranka.info/

STOP DEKUBITOM

 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1,  Skalica v spolupráci so SSOOR (Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán)  bola vyhlasovateľom aktivity v rámci celosvetového  dňa STOP DEKUBITOM – 21. november 2013.

Preležaniny sú vážnym zdravotným problémom, ktorý zhoršuje zdravotný stav a kvalitu života chorého a zvyšuje nároky na celkovú starostlivosť. Preležanina môže byť veľmi bolestivá, infikovaná, mokvajúca, zapáchajúca a jej liečba je dlhodobá a v

Konferencia učiteľov Stredných zdravotníckych škôl SR

http://www.szspp.sk/templates/ol_juvita/images/logo.png

Po mimoriadne úspešnej minuloročnej konferencii ktorá sa konala v Trenčíne, preberá štafetu v tomto školskom roku Poprad. Veríme že sa už všetci tešíte a pripravíte si nemenej zaujímavé prednášky. Kolegom z Popradu držíme palce a vopred gratulujeme k jubileu školy. Prikladáme pozvánku:

pracovný seminár k profilácii študijného odboru zubný asistent

Kolegyne, kolegovia, keďže sa obraciate na našu školu so žiadosťami o poskytnutie informácií dotýkajúcich sa profilácie študijného odboru zubný asistent, rozhodli sme sa uskutočniť pracovný seminár k uvedenej problematike. Seminár sa uskutoční 5. decembra 2013 (štvrtok) od 11:00 hod. v budove našej školy.

Začiatok školského roka bez stresu

Šport, radosť, zábava, smiech, slnko, dážď... Takto by sa mohol opísať druhý deň  nového školského roku - utorok  3. septembra, kedy sa opäť uskutočnil tradičný športový deň pre žiakov Strednej zdravotníckej školy

ASISTENT V AKCII

Zlatá Baňa, 07. 06. 2013 sa konal už 6. ročník súťaže Asistent v akcii – súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri autonehode, utopení a popálení hornej končatiny a tváre. Taktiež realizovali KPR na figuríne a vedomostný test.

„24 hodín s EÚ“

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave sa zapojila do súťaže „24 hodín s EÚ“, ktorá prebiehala na Facebooku do 3. 5. 2013. Súťaž naša škola vyhrala a odmenou bol dvojdňový pobyt v Bratislave v dňoch 20. - 21. 5. 2013.

Syndikovať obsah