Akcie stredných zdravotníckych škôl

Študentská kvapka krvi 2015 v Košiciach

Dňa 19.10.2015 sa na SZŠ v Košiciach- Kukučínova uskutočnil mobilný odber

V Lučenskej zdravotke tiekla krv "prúdom"

...Darovanie krvi je skutočným „ darom života“. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Dňa 9. októbra 2015 sa 55 žiakov, učiteľov a priateľov  SZŠ v Lučenci pod koordináciou PhDr. M. Sekulovej zúčastnili terénneho odberu krvi pomocou MOJ – ky (mobilnej odberovej jednotky)

Prvá pomoc bez hraníc

            Slovensko – české pohraničie má veľký potenciál pre rozvoj. Vďaka Operačnému programu cezhraničnej spolupráce, Slovenská republika – Česká republika na roky 2007-2013, sa do mikroprojektu „Prvá pomoc bez hraníc,“ schváleného žiadateľovi Střední škole průmyslovej, hotelovej a zdravotnickej Uherské Hradište (SŠPHZ) mohlo zapojiť až 244 účastníkov.

Žiaci zo skalickej zdravotky na stáži v zahraničí

V dňoch od 7. júna do 20. júna 2015 sa žiaci Strednej zdravotníckej školy v Skalici vybrali získavať nové odborné skúsenosti, najmä praktické, do Českej republiky a do Spojeného kráľovstva. Vďaka programu Erasmus + a jeho grantu si mohlo 14 žiakov 3. ročníka v sprievode 3 vyučujúcich

Zahraničná stáž mladých zdravotníkov SZŠ-EK Nové Zámky v Londýne

V rámci projektu Erasmus+ dostalo päťnásť žiakov tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, študijných odborov zdravotnícky asistent a masér možnosť absolvovať zahraničnú stáž vo Veľkej Británii v čase od 05.04.-18.04. 2015. Všetci žiaci sa úvodom svojej stáže zúčastnili priamo v Londýne

Na skusy do sveta

V týchto dňoch vybraní žiaci tretieho ročníka SZŠ Lučenec absolvujú súvislú odbornú prax v     zahraničných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Všetky stáže prebiehajú v rámci mobilitného programu Erasmus+

Účasť SZŠ Nové Zámky v celoslovenskom kole SOČ

Mať zastúpenie medzi najúspešnejšími stredoškolákmi na Slovensku je veľká česť, ale aj zadosťučinenie. Naša tretiačka Simona Tináková dôstojne reprezentovala školu v celoštátnom kole.

Tretia celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent

Tretej konferencie žiakov ZA s témou Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest sa zúčastnili žiaci šestnástich stredných zdravotníckych škôl z rôznych kútov Slovenska. Konferencia prebiehala 25. 3. 2015 na pôde SZŠ v Banskej Bystrici.

Medzinárodný projekt v programe Erasmus+ v Poprade

Stredná zdravotnícka škola v Poprade je koordinátorom medzinárodného projektu v programe Erasmus+ pod názvom "From classroom to career". Jej partnermi sú školy z Portugalska, Sardínie a Turecka. Hlavnou témou projektu je skúmanie prechodu zo školy do sveta práce v zúčastnených

Syndikovať obsah