Akcie stredných zdravotníckych škôl

Trenčianska zdravotka má nový názov - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej

Na sklonku kalendárneho roka 2017 si Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne pripomenula 70 rokov svojej existencie. Spomínanie, ďakovné slová, gratulácie, netradičný darček, oceňovanie, kytice, dary, spev, tanec, odborná konferencia. Aj toto priniesli oslavy jubilujúcej trenčianskej zdravotky, nad ktorými prevzali záštitu ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, trenčiansky predseda VUC Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček

Jazykári v Canterbury

Pre učiteľov cudzieho jazyka je možnosť vycestovať do krajiny, ktorej jazyk učia, veľkou príležitosťou. Učitelia anglického jazyka zo SZŠ v Trenčíne túto možnosť využili a v auguste 2016 a v júli 2017 vycestovali za vzdelávaním do Veľkej Británie – do čarovného univerzitného mesta Canterbury. Všetci štyria – Mgr. Bohumila Novosadová, Mgr. Zuzana Vakošová, Mgr. Zuzana Vargová a Mgr. Vladimír Kusenda – však najprv splnili hlavnú požiadavku vzdelávania v zahraničí, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť. Na začiatku roka 2016 sa úspešne uchádzali o grant

Zahraničné mobility SZŠ Skalica

Stredná zdravotnícka škola v Skalici už tradične vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia vďaka programu Európskej komisie – Erasmus +. Inak tomu nebolo ani v školskom roku 2016/2017. Päť vybraných žiakov z odboru zdravotnícky asistent zbieralo skúsenosti v Orchard House – Midlans LTD v anglickom Birmighame, štyria žiaci z toho istého odboru v Hospici na Sv. Kopečku v Olomouci a piati žiaci z odboru masér v spoločnosti Lázně Luhačovice a. s. v Českej republike. Hlavným cieľom bolo rozvíjať  a získať nové odborné, ale aj kľúčové kompetencie.

DEŇ OŠETROVATEĽSTVA A REHABILITÁCIE V KOŠICIACH

Deň ošetrovateľstva sa slávi na celom svete na znak úcty, rešpektu a podpory ošetrovateľských profesií. K tomuto sme  chceli  prispieť aj my, a preto sme zorganizovali na našej škole toto jedinečné podujatie.

Východoslovenské kolo PP

Pod záštitou Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove sa 20. apríla 2017 uskutočnilo 2. regionálne kolo Súťaže v prvej pomoci medzi ôsmimi družstvami stredných zdravotníckych škôl Prešovského a Košického kraja.

Vzhľadom na to, že hosťujúca škola získala prvenstvo minulý rok, pripadlo jej výsostné právo organizácie tohtoročného podujatia.

Učíme pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného vzdelávania, a to na nevyhnutnosť praktického vzdelávania pre život.

Učitelia odborných predmetov sa snažia permanentne implementovať nové poznatky z ošetrovateľstva, fyzioterapie a masáží a taktiež z asistencie v zubnej ambulancii do vyučovacieho procesu.

Internacionalizácia vzdelávania v Skalici

V Strednej zdravotníckej škole v Skalici sú internacionalizácia vzdelávania a pevné prepojenie teoretického odborného vzdelávania s vyučovaním v reálnych podmienkach  dve z priorít pre výchovnovzdelávací proces. Napĺňať ich sa darí aj vďaka projektom realizovaným v rámci programu Erasmus +. Vďaka grantom získaným z tohto programu môžu žiaci školy získavať veľmi cenné praktické skúsenosti aj  v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb v zahraničí.

Veľká sláva v lučeneckej zdravotke

Stredná zdravotnícka škola Lučenec si   pripomenula 70. výročie svojho vzniku celoslovenskou konferenciou s názvom Budúcnosť zdravotníckych škôl na Slovensku. Školu navštívilo takmer sto hostí. Pre každého bola pripravená taštička s prezentmi a publikáciou približujúcou jeden školský rok na lučenskej zdravotke. Okrem odborného programu bola pre hostí pripravená prehliadka školy a samozrejme občerstvenie...

Odborné stáže SZŠ Humenné v Českej republike

Úspechy SZŠ Humenné pri organizovaní odborných stáží v Českej republike

 

Škola v rámci grantovej podpory Európskej komisie v programe Erasmus+ v celkovej výške 68 587,00 € v období od 1.7.2014 do 30.6.2016 zrealizovala 5 turnusov 2-týždňových odborných stáží pre spolu 34 žiakov školy v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Strieborná medaila na International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO)

Žiak Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach Erik Schmotzer  sa v dňoch 21. až 23. apríla zúčastnil na 10. ročníku medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov IYIPO v Gruzínsku. Viac ako 200 účastníkov zo 40 krajín sveta  sa v Tbilisi pokúsilo obhájiť svoje projekty v nasledovných kategóriách: biológia a ekológia, matematika, inžinierstvo, informačné technológie, chémia a fyzika.

Syndikovať obsah