Akcie

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠSR  sa konalo 13. apríla 2011 v Banskej Bystrici. Otvoril ho PaedDr.  M. Straka a privítal delegátov, potom odovzdal vedenie snemu prezidentovi asociácie  Mgr. Miroslavovi Sekulovi. Na rokovaní privítal podpredsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva

Mobilitný projekt – Dánska návšteva v SZŠ Lučenec

1. až 5. novembra 2010 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zrealizovala v poradí už tretiu časť mobilitného projektu Celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci VETPRO  v  spolupráci so sociálno-zdravotníckymi školami v Dánsku. 

Vyhodnotenie šúťaže Žurnálový stetoskop

Dňa 4. mája 2010 sa v Nových Zámkoch konalo vyhnodnotenie VII. ročníka celoslovenskej súťaže školských časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop za účasti 6 redakčných rád. Organizátorom pod záštitou knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch bola SZŠ v nových zámkoch, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

Celoslovenská súťaž v prvej pomoci

14. apríla 2010 sa uskutočnil v Dunajskej Strede 5. ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci medzi družstvami stredných zdravotníckych škôl. . Tento ročník zaznamenal rekordnú účasť v internetovom predkole, z ktorého do finále postúpilo 11 družsteiv.Po teste nasledovala praktická časť,

Syndikovať obsah