Akcie

SZŠ BA Záhradnícka, zobrala“ prvé tri miesta, SZŠ Trenčín vyhrala grant

Odborná komisia Nadácie Zentiva rozhodla o víťazoch, ktorí získavajú edukačný grant vo výške 1.000 eur. Atraktívnu odmenu získalo desať študentov štvrtých ročníkov Stredných zdravotníckych škôl, odboru farmaceutický laborant, za vysokú kvalitu

Edukačný grant Nadácie Zentiva 2012

(Projekt vzdelávania  pre SZŠ na Slovensku – odbor farmaceutický laborant)

Termín: 26. – 27. september 2012 Miesto: Bratislava – Austria Trend Hotel

Ošetrovanie chorých nie je fyzická drina

- usmiati zdravotníci, pekne zariadené izby, dostupné a pestré pomôcky, výborné pracovné podmienky a hlavne spokojní klienti...
- pomôcky na zabezpečenie pohyblivosti, najrozličnejšie lifty – výťahy, chodidlá a vozíky, ktorých je dostatok ( sú v každej izbe, na chodbách, v kúpeľniach, na schodoch)...

Deň ošetrovateľstva v Rožňave

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave organizovala dňa 26.4.2012 XV. ročník Dňa ošetrovateľstva. Hlavnou témou podujatia bola Aktívna staroba. Okrem prezentácií sme videli aj zaujímavý kultúrny program – Prehliadku zdravotníckeho oblečenia minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Všetkých prítomných najviac zaujal futuristický model budúcnosti.

Žiačka zo SZŠ v Skalici zvíťazila v celoslovenskom projekte

Tento rok sa uskutočnil 18. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou PRE ČO SOM NA SVETE RÁD/RADA. Jeho cieľom je zdôrazniť prioritný význam prevencie závislostí so zameraním na legálne a nelegálne drogy. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 5. 6. 2012 v priestoroch Národnej rady SR – Galérie na západnej terase Bratislavského hradu pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Strednú zdravotnícku školu v Skalici reprezentovala

Odborná prax žiakov SZŠ Poprad v Českej republike

Stredná zdravotnícka škola v Poprade bola opakovane úspešná v schvaľovacej procedúre projekov Leonardo da Vinci – IVT.  Projekt s názvom „Miesto zdravotníckeho asistenta v paliatívnej starostlivosti u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia“ zahŕňa

Ako vníma odbornú prax u nás študentka z Dánska

Tak ako minulý rok aj tento v SZŠ Lučenec stážovala v rámci programu Leonardo da Vinci (IVT a VETPRO)  študentka z „družobnej“ sociálnozdravotníckej  školy. Birgith Margrethe Lorentzen prišla na Slovensko 11. mája  a nie je  to žiadna tínedžerka. Interview s Birgith zrealizovala Dominika Ďurišková, ktorá rovnakú stáž absolvovala vlani v Dánsku spolu so štyrmi spolužiakmi v  Esbjergu a Horsense.

Projekt Comenius – multiraterálne partnerstvá škôl v SZŠ Poprad

V dňoch 6. - 10. júna 2011 vyvrcholil v Strednej zdravotníckej škole v Poprade medzinárodný projekt s názvom: S.E.R.P.E.N.T. – Poznáte raj bez vody?  Projekt začal v roku 2009 a okrem popradskej boli doň zapojené aj školy z Holandska, Turecka, Talianska, Španielska a Nórska. Predmetom  spolupráce bola voda, ako

Kompetencie zdravotníckeho asistenta je potrebné zvýšiť

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a  Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Topoľčanoch usporiadali dňa 28. apríla 2011 odborný okresný seminár pod názvom „Uplatnenie zdravotníckeho asistenta v praxi“.

Medzinárodná súťaž v prvej pomoci

Pod záštitou Asociácie SZŠ SR SZŠ Dunajská Streda zorganizovala 6. ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci medzi družstvami stredných zdravotníckych škôl. Finále sa konalo 19. apríla za krásneho počasia v uliciach mesta. Vlastnej praktickej časti súťaže predchádzali dve internetové kolá. Z prihlásených 112 družstiev
Syndikovať obsah