Akcie

Ako „Kukučínka“ v Košiciach oslávila dvadsaťpäťku

Radosť zo stretnutí a úspechov, dvadsaťpäť ruží, svetlá reflektorov, výnimočnosť chvíle a vďaka... Jedenásty decembrový deň v roku 2013 patril učiteľom a študentom Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach, ktorí s vďakou za dar 25 rokov jej existencie stretli sa na slávnostnej akadémii. Uvedomujúc si plynutie času, takej drahej a vzácnej veličiny, nachvíľu ho zastavili, stretli sa, zaspomínali a blahoželali... http://www.kukucinka.stranka.info/

STOP DEKUBITOM

 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1,  Skalica v spolupráci so SSOOR (Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán)  bola vyhlasovateľom aktivity v rámci celosvetového  dňa STOP DEKUBITOM – 21. november 2013.

Preležaniny sú vážnym zdravotným problémom, ktorý zhoršuje zdravotný stav a kvalitu života chorého a zvyšuje nároky na celkovú starostlivosť. Preležanina môže byť veľmi bolestivá, infikovaná, mokvajúca, zapáchajúca a jej liečba je dlhodobá a v

Konferencia učiteľov Stredných zdravotníckych škôl SR

http://www.szspp.sk/templates/ol_juvita/images/logo.png

Po mimoriadne úspešnej minuloročnej konferencii ktorá sa konala v Trenčíne, preberá štafetu v tomto školskom roku Poprad. Veríme že sa už všetci tešíte a pripravíte si nemenej zaujímavé prednášky. Kolegom z Popradu držíme palce a vopred gratulujeme k jubileu školy. Prikladáme pozvánku:

Začiatok školského roka bez stresu

Šport, radosť, zábava, smiech, slnko, dážď... Takto by sa mohol opísať druhý deň  nového školského roku - utorok  3. septembra, kedy sa opäť uskutočnil tradičný športový deň pre žiakov Strednej zdravotníckej školy

ASISTENT V AKCII

Zlatá Baňa, 07. 06. 2013 sa konal už 6. ročník súťaže Asistent v akcii – súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri autonehode, utopení a popálení hornej končatiny a tváre. Taktiež realizovali KPR na figuríne a vedomostný test.

„24 hodín s EÚ“

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave sa zapojila do súťaže „24 hodín s EÚ“, ktorá prebiehala na Facebooku do 3. 5. 2013. Súťaž naša škola vyhrala a odmenou bol dvojdňový pobyt v Bratislave v dňoch 20. - 21. 5. 2013.

SZŠ v Banskej Bystrici zažila krásu naživo

Dňa 10. apríla 2013 o 16:00 sa uskutočnil nultý ročník Súťaže krásy na Strednej zdravotníckej škole. Programom nás sprevádzala dvojica skvelých moderátorov zo žiackych lavíc – Veronika Bátorová a Samuel Sládeček, ktorí finálovú „trinástku“ nešetrili v žiadnej disciplíne, či už to bol tanec alebo otázky ušité presne na mieru. Na divákov čakal famózny program v podaní Pavla Slávika a jeho spoločenského tanca,

8. ročník súťaže v prvej pomoci - DS/2013

Do finále v Dunajskej Strede postúpilo 12 družstiev z 84 prihlásených tímov zo Slovenska aj Česka. Slovenskú republiku zastupovalo 10 tímov a Česká republika bola zastúpená dvomi  tímami. Súťaž prebiehala dva dni a to 9.- 10.  apríla. Prvý deň bolo úlohou súťažiacich poskytnúť prvú pomoc pri  HROMADNÝCH NEŠŤASTIACH

Celoslovenská konferencia - ZA + ZL

Asociácia SZŠ SR zorganizovala konferenciu 21.3. v spolupráci so SZŠ v Trenčíne pri príležitosti 65. výročia jej vzniku. Konferencie s bohatým a kvalitným obsahom sa zúčastnili predstavitelia mesta, VÚC, stavovských organizácií , FN Trenčín a spolupracujúcich organizácii. Zo SZŠ z celého Slovenska prišlo 121 odborných učiteľov, vrátane riaditeľov zdravotníckych škôl. Video si môžete pozrieť tu (od 18. minúty)

Syndikovať obsah