Akcie

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - KOŠICE

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach 22.4.2016 zorganizovala pre tímy stredných zdravotníckych škôl z východoslovenského regiónu súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Konala sa pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR. Partnerom súťaže bola SOŠ technická v Košiciach, ktorá poskytla časť svojich priestorov.

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - TRNAVA

22. 3. 2016 sa  SZŠ Trnava zhostila úlohy organizátora 1. ročníka  regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Vyhlasovateľom súťaže  je Asociácia  SZŠ SR. Po niekoľko týždňových organizačných, odborných, materiálnych ako aj administratívnych  príprav prišiel deň ,,D“, ktorý otvorila riaditeľka školy  RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH.  Súťaže sa zúčastnilo všetkých 10 zdravotníckych škôl zo západoslovenského 

Celoštátna súťaž žiakov SZŠ v prvej pomoci

V tomto roku sa po prvý krát uskutoční tradičná súťaž, ktorú desať rokov realizovala SZŠ Dunajská Streda v novom formáte. Celoštátnemu kolu, ktoré sa bude konať 7-8 júna (DS) budú predchádzať regionálne kolá, z ktorých postúpi 12 najlepších družstiev. Regionálne kolá sa uskutočnia v tomto ročníku v Košiciach 22.4., Žiline 12.4. a Trnave už 22.3.2016.

štatút súťaže    pozvánka ZA                                                                                pozvánka KE     
                                                                              pozvánka TT  

Študentská kvapka krvi 2015 v Košiciach

Dňa 19.10.2015 sa na SZŠ v Košiciach- Kukučínova uskutočnil mobilný odber

Tretia celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent

Tretej konferencie žiakov ZA s témou Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest sa zúčastnili žiaci šestnástich stredných zdravotníckych škôl z rôznych kútov Slovenska. Konferencia prebiehala 25. 3. 2015 na pôde SZŠ v Banskej Bystrici.

Inovatívne vzdelávanie

            Novodobé technické pomôcky majú svoju výnimočnú schopnosť - rozvíjajú kreativitu a inšpirujú ľudí k tvorbe. Rovnako aj elektronické produkty značky Apple sú denne nápomocné pri učení deťom a dospelým po celom svete. Spoločnosť iStores ponúka školenia pre moderné školy a pre učiteľov, hľadajúcich nové inšpirácie a spôsoby.

Medzinárodný projekt v programe Erasmus+ v Poprade

Stredná zdravotnícka škola v Poprade je koordinátorom medzinárodného projektu v programe Erasmus+ pod názvom "From classroom to career". Jej partnermi sú školy z Portugalska, Sardínie a Turecka. Hlavnou témou projektu je skúmanie prechodu zo školy do sveta práce v zúčastnených

Družstvo SZŠ Skalica na súťaži v PP v Jihlave

Naša škola sa už 10. rokov zúčastňuje medzinárodnej súťaže prvej pomoci v terénnych podmienkach, ktorú usporadúva  SZŠ Jihlava. Súťaž prebieha v Medzinárodnom rekreačnom stredisku Zálesí - Mladé Bříšte.  Mladé Bříšte je krásna, malá dedinka obklopená horami, v ktorých sa koná samotná súťaž.

Projekt Leonardo da Vinci v Skalici úspešne ukončený

Potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje je jedným z najdôležitejších predpokladov jeho existencie. K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie - základnej interakcie medzi ľuďmi pristupujeme aj v stredných zdravotníckych školách (SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto adekvátne využiť vo svojej praxi nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.

Odborná konferencia v Poprade

Celoslovenská konferencia učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl sa uskutočnila 23.-24. apríl 2014 v hoteli Tatra v Poprade. Odznelo 25 prednášok v tematických okruhoch :

Syndikovať obsah