Akcie

Jazykári v Canterbury

Pre učiteľov cudzieho jazyka je možnosť vycestovať do krajiny, ktorej jazyk učia, veľkou príležitosťou. Učitelia anglického jazyka zo SZŠ v Trenčíne túto možnosť využili a v auguste 2016 a v júli 2017 vycestovali za vzdelávaním do Veľkej Británie – do čarovného univerzitného mesta Canterbury. Všetci štyria – Mgr. Bohumila Novosadová, Mgr. Zuzana Vakošová, Mgr. Zuzana Vargová a Mgr. Vladimír Kusenda – však najprv splnili hlavnú požiadavku vzdelávania v zahraničí, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť. Na začiatku roka 2016 sa úspešne uchádzali o grant

12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI MÁ VÍŤAZA

V Strednej zdravotníckej škole v Žiline  sa v dňoch 13.6.-14.6.2017 konal 12 ročník Celoslovenskej súťaže v prvej pomoci. Zúčastnili sa jej 3-členné družstvá žiakov z 12 stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska a 1 z Českej republiky. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia stredných zdravotníckych škôl a Stredná zdravotnícka škola v Žiline bola tohtoročným organizátorom, lebo minulý rok vyhrala celoslovenské kolo. Organizačne aj materiálne pomáhali zabezpečiť akciu zamestnanci spoločnosti Falck SK.

Poznáme finalistov celoštátnej súťaže v prvej pomoci, ktoré sa uskutoční 14. júna v Žiline

Regionálne kolá súťaže v prvej pomoci pod záštitou ASZŠ SR sa v zmysle štatútu konali u minuloročných víťazov regionálnych kôl. Západoslovenský región súťažil  5.4.v Topoľčanoch v SZŠ sv. Vincenta de Paul  východoslováci sa stretli 20. 4. 2017 v Prešove na SZŠ sv. Bazila Veľkého a zástupcovia SZŠ stredoslovemského regiónu bojovali v SZŠ Zvolen 27.4. Aj touto cestou ďakujeme organizátorom za zvládnutie náročnej úlohy, gratulujeme postupujúcim družstvám a tešíme sa na finále do Žiliny.

Učíme pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného vzdelávania, a to na nevyhnutnosť praktického vzdelávania pre život.

Učitelia odborných predmetov sa snažia permanentne implementovať nové poznatky z ošetrovateľstva, fyzioterapie a masáží a taktiež z asistencie v zubnej ambulancii do vyučovacieho procesu.

Lučenecké zdravoťáčky sú majsterky Slovenska!

Tento ročník Majstrovstiev Slovenska v elektronických šípkach stredných škôl sa uskutočnil 7. 4. 2017 v Tatranskej Lomnici. Reprezentantky SZŠ Lučenec - Lenka Plichtová II. A, Soňa Tomalová II. A, Barbora Périová II. A, Dominika Murinčeková II. B nastúpili do súťaže skromne s cieľom nesklamať hlavne seba.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Trenčíne.

14. marec 2017 bol výnimočným dňom nielen pre maturantov, ale aj pre SZŠ v Trenčíne školu. Kým štvrtáci písali maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, do priestorov školy zavítala vzácna návšteva -  minister zdravotníctva JUDr., Ing. Tomáš Drucker spolu so  šéfom tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Ing. Tomášom Kučom, generálnym riaditeľom sekcie stratégie a programu Ing. Petrom Salonom a Ing. Danielou Hilčíkovou, vedúcou odboru školstva a kultúry TSK.

Internacionalizácia vzdelávania v Skalici

V Strednej zdravotníckej škole v Skalici sú internacionalizácia vzdelávania a pevné prepojenie teoretického odborného vzdelávania s vyučovaním v reálnych podmienkach  dve z priorít pre výchovnovzdelávací proces. Napĺňať ich sa darí aj vďaka projektom realizovaným v rámci programu Erasmus +. Vďaka grantom získaným z tohto programu môžu žiaci školy získavať veľmi cenné praktické skúsenosti aj  v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb v zahraničí.

XX. ročník súťaže Žurnálový stetoskop má víťaza

8. júna si to zástupcovia deviatich redakčných rád stredných zdravotníckych škôl namierili do mesta pod Trenčianskym hradom, kde sa konalo slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka súťaže Žurnálový stetoskop. Organizátorom pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Asociácie stredných zdravotníckych škôl bola Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

ASISTENT V AKCII 2016

Poskytnúť laickú prvú pomoc pri poranení chrbtice, cudzom telese v dutine brušnej, otvorenej zlomenine predkolenia, KPR dieťaťa a pri ošetrení opitej matky v bezvedomí dokázali mladé zdravotníčky a zdravotníci z celého Slovenska. Zlato získal tím zo SZŠ z Liptovského Mikuláša.

Finále súťaže v poskytovaní prvej pomoci - Dunajská Streda

V dňoch 7.6. – 8.6.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky  v poskytovaní prvej pomoci.

Syndikovať obsah