26 apríla, 2022

CLIL v Manchestri …OSE v Prahe a pôjdeme ďalej

Lučenecká zdravotka má dlhoročné skúsenosti so zahraničnými stážami cez projekt Erasmus plus. Pre školu je dôležité, aby mala kvalitných a skúsených pedagógov, ktorí dokážu pripraviť žiakov na život v EÚ. Štyria pedagogickí […]
26 apríla, 2022

Odborná stáž učiteliek SZŠ Zvolen v Španielsku

Vďaka programu Erasmus plus sa 6 učiteliek Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolene zú­častnilo jobshadowingu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Španielsku. Projekt s názvom „Ošetrovanie chorých a seniorov v Eu­rópe“ mal pôvodne v školskom […]
15 apríla, 2022

Vedenie zdravotníckych škôl dva dni rokovalo v Šachtičkách.

12-teho a13-teho apríla 2022 sa v horskom hoteli Šachtička nad Banskou Bystricou uskutočnilo dvadsiatepiate zhromaždenie delegátov ASZŠSR (v roku 2020 a 2021 sa kvôli pandemickej situácii neuskutočnilo). Prezident asociácie Mgr. […]
28 marca, 2022

Erasmáci z Trnavy v Španielsku

2. polrok školského roka 2021/2022 je podobne ako ten prvý v znamení aktivít programu Erasmus+. Projekt „Odborné vzdelávanie a príprava – zdravotníctvo” (KA1, výzva 2019) umožňuje aj prostredníctvom finančného grantu učiť […]
22 marca, 2022

Pomoc pre Ukrajinu z Trenčína

Udalosti posledných dní nás nenechali ľahostajnými a na znak solidarity s Ukrajinou sme sa zapojili do zbierky vecí dennej potreby organizovanej občianskym združením Family Gym Trenčianske Teplice a tiež dvoma mladými […]
22 marca, 2022

Prvenstvo na celoštátnom kole chemickej olympiády

Žiačke SZŠ Trenčin Monike Nábelkovej zo 4. ZL sa podaril husársky kúsok. V celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF, ktorej praktická časť sa uskutočnila počas jarných prázdnin na Strednej odbornej škole […]
17 februára, 2022

Parlament potvrdil PRAKTICKÚ SESTRU!!!

Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých […]
28 januára, 2022

Praktická sestra na Slovensku ostáva.

K štúdijnému odboru praktická sestra sa minister Lengvarský vyjadril v Rádiožurnále RTVS úplne jednoznačne.
26 januára, 2022

Praktická sestra ostáva!

Stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR V minulom týždni RTVS medializovala informáciu, že študijný odbor Praktická sestra na SZŠ končí a vracia sa odbor Zdravotnícky […]
14 januára, 2022

SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.

Možno vám príde takéto konštatovanie úplne prirodzené, veď ktoré iné by mali byť lepšie. Zdravotnícke školy predsa pripravujú svojich absolventov pre prácu s chorými ľuďmi a tí musia mať svoju […]
21 decembra, 2021

Keď sa spojí akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“s našou výzvou „Potešte pacientov na COVID oddelení“

Stredná zdravotnícka škola v Prešove k známej predvianočnej výzve pripojila aj svoju vlastnú výzvu Na Slovensku sa v posledné roky v predvianočnom období stala nádhernou tradíciou výzva: „Koľko lásky sa […]
14 decembra, 2021

Popradčania vo Varoch s Erasmus +

Prvé dva októbrové týždne sa 12 žiakov štvrtého  ročníka zúčastnilo mobility projektu Erasmus+ Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v svetoznámom českom kúpeľnom meste Karlove Vary. Žiaci vykonávali odbornú prax na […]
10 decembra, 2021

Pre prax na na zdravotníckych školách máme výnimku (nie všetci sú z toho nadšení)

Odvolávam co jsem odvolal, slibuji co jsem slíbil. Na riziko zatvárania škôl sme upozorňovali ministerstvo zdravotníctva už pred dvomi týždňami. Naše obavy sa potvrdili a postupne v jednotlivých okresoch, podľa […]
9 decembra, 2021

Stredná zdravotnícka škola v Trnave jubiluje!

Na svete existuje veľa miest, na ktoré sa ľudia radi vracajú aspoň vo svojich spomienkach. Zvyčajne ide o miesta, ktoré významným spôsobom ovplyvnili život človeka a nezmazateľne sa zapísali do jeho mysle […]
9 decembra, 2021

Žiaci SZŠ sv. Bazila Veľkého na odbornej stáži vo FN v Motole (ERASMUS+)

Fakultná nemocnica v Motole je najväčšie zdravotnícke zariadenie v Českej republike, ktoré na základe najnovších poznatkov lekárskej vedy poskytuje pre pacientov komplexnú a kvalitnú vysoko špecializovanú starostlivosť.  Práve v tejto nemocnici, v rámci programu Erasmusplus, […]
2 novembra, 2021

Medzigeneračná skúsenosť v Európe

Študentky zo SZŠ sv. Františka z Čadce vycestovali v rámci projektu Erasmus+ do Prahy. Na dva týždne sa Praha stala miestom odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ s názvom Medzigeneračná skúsenosť v Európe […]
22 októbra, 2021

Týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Dobrovoľnícka činnosť je pre spoločnosť neoceniteľným prínosom. Naša opakovaná účasť  na rôznych  dobrovoľníckych činnostiach je konkrétnym vyjadrením participačnej demokracie a medzi dobrovoľníckou prácou a našou Strednou zdravotníckou školou v Prešove je silné vzájomné […]
22 októbra, 2021

V čase dištančného vznikla Knižka rozprávok o prvej pomoci.

Učiteľka Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici Ivana Pavlacová získala podporu  grantu „Záleží nám na tvojom rozvoji“  neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia, n.f. a pracovala na projekte s názvom „Prvá pomoc […]
22 októbra, 2021

S Erasmom+ z PB do CZ a DE

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici odštartovala školský rok 2021/2022  projektom Erasmus+ Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce, v rámci ktorého mali žiaci  možnosť absolvovať zahraničné stáže v Českej republike a v  Nemecku. […]
22 októbra, 2021

Lučenčania v Brne

Fakultná nemocnica u svätej Anny v Brne je druhou najväčšou nemocnicou v meste a jej história siaha až do 18. storočia. Nemocnica sa podieľa na výučbe študentov Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, čo znamená, že […]
12 októbra, 2021

Žltá je dobrá

Nevieme kto vymyslel, že žltá je farba optimizmu, ale každopádne to platí. So zvýšenou koncentráciou žltej v škole stúpal priam hmatateľne optimizmus a zamračenú tvár bolo vo štvrtok a piatok […]
Show Buttons
Hide Buttons