Víťazstvo! MZ SR odbor zubný technik nezruší!

Na rokovaní na ministerstve zdravotníctva po odznení argumentácie zástupcov komory zubných technikov a opačného postoja zástupcov asociácie SZŠ generálny riaditeľ sekcie zdravia MUDr. Hlavatý prijal rozhodnutie, že MZSR odbor ZT na SZŠ nezruší .

Víťazstvo? MŠ SR odbory ZT a DDH neruší - zatiaľ

Na základe našej iniciatívy a stanoviska predsedu výboru NRSR pre zdravotníctvo a poslaneckej aktivity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nenavrhne do novely vyhlášky o stredných školách vyradenie odborov zubný technik a diplomovaná dentálna hygienička zo siete. Na rade bude opäť MZSR.

Medzinárodná súťaž v prvej pomoci

Pod záštitou Asociácie SZŠ SR SZŠ Dunajská Streda zorganizovala 6. ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci medzi družstvami stredných zdravotníckych škôl. Finále sa konalo 19. apríla za krásneho počasia v uliciach mesta. Vlastnej praktickej časti súťaže predchádzali dve internetové kolá. Z prihlásených 112 družstiev

Aktuálne o vyraďovaní odborov - televízia

Pozrite si príspevok č. 9 v správach TV Markíza z nedele 10.4.2011

Na základe správy TASR o rušení odborov na SZŠ v SR prezident asociácieposlal list ministrovi školstva v ktorom žiada o zastavenie tohto procesu - správu i reakciu ASZŠ SR si môžete prečítať nižšie

Koncepcia vzdelávania - príprava na zdravotnícke povolania do r. 2015 - návrh

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR vypracovala Koncepciu vzdelávania v zdarvotníckych odboroch do roku 2015. O participáciu na jej príprave bola vyzvaná MZ SR po tom, čo o to sama požiadala. Posledné kroky MZ SR sú totiž v protiklade so záujmami ASZŠ

Zubný technik na SZŠ končí

Napriek intenzívnej snahe Asociácie SZŠ SR a nesúhlasu s postupom MZ SR bol študijný odbor 5310 6  Zubný technik vyradený zo sústavy odborov na SZŠ. Plán úpravy siete študijných odborov na SZŠ bol prerokovaný ako osobitný bod 34. rokovania tripartity ( odvetvová hospodárska a sociálna rada v rezorte zdravotníctva) 12. 10. 2010.

pripomienky k zákonu 184/2009 o odbornom vzdelávaní

v roku 2011 sa pripravuje v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR nová Koncepcia týkajúca sa školstva – kvality výchovy a vzdelávania, spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi a nadväzne na to aj zmena zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Chceme Vás preto požiadať, aby ste nám Vaše postrehy, námety, pripomienky k fungovaniu odborného vzdelávania v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní zaslali e-mailom. Text zákona nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Vyhodnotenie šúťaže Žurnálový stetoskop

Dňa 4. mája 2010 sa v Nových Zámkoch konalo vyhnodnotenie VII. ročníka celoslovenskej súťaže školských časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop za účasti 6 redakčných rád. Organizátorom pod záštitou knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch bola SZŠ v nových zámkoch, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

Syndikovať obsah