Rokovanie so štátnym tajomníkom

V zmysle uznesenia zo zhromaždenia delegátov z 19. apríla sa 11.mája 2012 uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva prvé z plánovaných stretnutí pre podporu tvorby koncepcie vzdelávania v zdravotníckych odboroch. Štátny tajomník MZ SR MUDr. Viliam Čislák, MPH spolu s riaditeľkou odboru vzdelávania doc. PhDr. Slezákovou , PhD. MPH privítal

zdravotnícky odbor na nezdravotníckych školách

Zatiaľ čo MZ SR veľmi racionálne posudzuje a minimálne vyhovuje žiadostiam SZŠ o zavedenie nových študijných odborov, MŠ SR z toho veľké caviky nerobí. Veď keď to školy chcú tak nech to učia, bárs aj pilota raketoplánu s maturitou. A tak uzrel svetlo sveta opäť odbor 7667 M - starostlivosť o seniorov

Ministerka zdravotníctva pozdravila snem Asociácie SZŠ SR

Nakoľko sa pani ministerka Zuzana Zvolenská nemohla zúčastniť zhromaždenia delegátov pre zanepráznenosť, pozdravila účastníkov prostredníctvom listu. Ten však bol odoslaný neskoro, preto ho uverejňujeme na tomto mieste.

Zhromaždenie delegátov 2012

 19. apríla 2012 sa na pôde SZŠ Banská Bystrica uskutočnlo Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal PaedDr. Michal Straka. Zvlášť privítal zástupkyňu SOZZaSS pani Ing. Danielu Pochybovú, viceprezidentku AŘZŠ ČR pani PhDr. Dagmar Sitnú.

7. ročník súťaže v prvej pomoci vyhralo družstvo z Topoľčian

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede pod gestorstvom Asociácie SZŠ SR usporiadala 7. ročník celoslovenskej súťaže Poskytovanie prvej pomoci, pre študentov 3. ročníka SZŠ. Finále sa uskutočnilo  v dňoch 17. a 18. apríla 2012 v SZŠ v Dunajskej Strede. Internetová časť súťaže 1. – 3. kolo prebiehalav elektronickej podobe v termíne od 16. 1. 2012  do 5. 3. 2012.Teoretická časť pozostávala z 3 kôl,

Žurnálový stetoskop 2012

20. marca sa v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ďalšieho ročníka súťaže Žurnálový stetoskop.  Táto celoslovenská súťaž časopisov SZŠ má už za sebou 8 ročníkov – 16 rokov (usporadúva sa každý druhý rok). Ostatným víťazom sa stala trenčianska Cellula, pred lučenským Bacilom, trnavským Pulzom a popradským Fonendoskopom. Cenu za grafiku si odniesli Lučenčania.

Zmeny v ŠVP

Pozrite si aké zmeny sa chystajú v ŠVP, prípadne využite možnosť zapojiť sa do diskusie k reforme ŠVP, ktorú pnúka ŠPÚ na http://www.statpedu.sk/sk/Diskusne-forum.alej

Budú mať zdravotnícke školy menej peňazí ? Budú!

V pondelok 21.11. sa prezident ASZŠ SR a PhDr. Bachratá zúčastnili rozporového konania na MŠSR k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa  ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  pre školy a školské zariadenia . Tento návrh zaradil SZŠ  do jednej znevýhodnenej kategórie.

Ako vníma odbornú prax u nás študentka z Dánska

Tak ako minulý rok aj tento v SZŠ Lučenec stážovala v rámci programu Leonardo da Vinci (IVT a VETPRO)  študentka z „družobnej“ sociálnozdravotníckej  školy. Birgith Margrethe Lorentzen prišla na Slovensko 11. mája  a nie je  to žiadna tínedžerka. Interview s Birgith zrealizovala Dominika Ďurišková, ktorá rovnakú stáž absolvovala vlani v Dánsku spolu so štyrmi spolužiakmi v  Esbjergu a Horsense.

Kto nezmaturuje písomne nezmaturuje

Prezident ASZŠ SR sa v pondelok 13. júna neúspešne zúčastnil rozporového konania na ministerstve školstva v súvislosti s navrhnutou úpravou vyhlášky 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách. Podľa novely sa kritériá na maturity sprísnia s účinnosťou od 1. septembra
Syndikovať obsah