Odborná konferencia v Poprade

Celoslovenská konferencia učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl sa uskutočnila 23.-24. apríl 2014 v hoteli Tatra v Poprade. Odznelo 25 prednášok v tematických okruhoch :

9. ročník súťaže v prvej pomoci v Dunajskej Strede

Do finále v Dunajskej Strede postúpilo 12 družstiev z 95 prihlásených tímov zo Slovenska aj Česka. Slovenskú republiku zastupovalo 9 tímov a Česká republika bola zastúpená dvomi  tímami

Zhromaždenie delegátov ASZŠ SR 14. apríl 2014 Banská Bystrica

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR v zasadačke úradu BBSK otvoril a prítomných privítal PhDr. Michal Straka riaditeľ SZŠ Banská Bystrica. Zvlášť privítal JUDr. Magdalénu Laufíkovú a Ing. Danielu Pochybovú zo SOZZaSS. Ďalej zasadnutie viedol prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom zasadnutia. Ten delegáti bez pripomienok schválili.

Majú vyššie odborné školy nádej na budúcnosť

  Všetko je o ľuďoch a o osobnej zodpovednosti za budúcnosť. Nie len za svoju, ale našu spoločnú. História prináša šance pre zmenu a potom už ide len o to či sa tej šance niekto chopí. Tá šanca bola aj u nás v deväťdesiatych rokoch napríklad na vznik vyššších odborných škôl. U nás prešli VOŠ len ako forma štúdia na strednej škole, u našich západných susedov majú takéto školy plnohodnotné. Či je v tom rozdiel? Je! Mal som sa o tom možnosť presvedčiť  17. decembra v Prahe na záverečnej konferencii projektu " Inovácie vzdelávacích programov v diplomovaných zdravotníckych odboroch"

Konferencia učiteľov Stredných zdravotníckych škôl SR

http://www.szspp.sk/templates/ol_juvita/images/logo.png

Po mimoriadne úspešnej minuloročnej konferencii ktorá sa konala v Trenčíne, preberá štafetu v tomto školskom roku Poprad. Veríme že sa už všetci tešíte a pripravíte si nemenej zaujímavé prednášky. Kolegom z Popradu držíme palce a vopred gratulujeme k jubileu školy. Prikladáme pozvánku:

pracovný seminár k profilácii študijného odboru zubný asistent

Kolegyne, kolegovia, keďže sa obraciate na našu školu so žiadosťami o poskytnutie informácií dotýkajúcich sa profilácie študijného odboru zubný asistent, rozhodli sme sa uskutočniť pracovný seminár k uvedenej problematike. Seminár sa uskutoční 5. decembra 2013 (štvrtok) od 11:00 hod. v budove našej školy.

Na ministerstve o kompetenciách ZA s komorou sestier

17. októbra 2013 sa na ministerstve zdravotníctva uskutočnilo rokovanie zástupcov MZ SR s predsedníctvom ASZŠ SR a SKSaPA o návrhu zmeny vyhlášky o rozsahu praxe (navýšení kompetencií) zdravotníckych asistentov. ASZŠ považuje túto agendu za jednu z hlavných priorít svojho snaženia o skvalitňovanie vzdelávania a samotnej zdravotníckej praxe s pozitívnym dopadom pre slovenského pacienta.

ASISTENT V AKCII

Zlatá Baňa, 07. 06. 2013 sa konal už 6. ročník súťaže Asistent v akcii – súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri autonehode, utopení a popálení hornej končatiny a tváre. Taktiež realizovali KPR na figuríne a vedomostný test.

Zubný asistent - študijný odbor i profesia

Rozširujúci sa sektor privátnych zubných ambulancií v 90-tych rokoch minulého storočia  jednoznačne pomenoval požiadavku novej zdravotníckej profesie zubný asistent.  SKZL promptne zareagovala a požiadala našu školu a vtedajšieho hlavného  odborníka v stomatológii  prof. MUDR. Ivana Satka, Dr. Sc. o jej profiláciu. Koncom roka 2003 sme sa všetci zainteresovaní stretli  na pôde našej školy. 

Rozhovor prezidenta ASZŠSR pre ZdN

Prezident asociácie stredných zdravotníckych škôl SR Mgr. Miroslav Sekula poskytol rozhovor Zdravotníckym novinám o koncepcii vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov

Syndikovať obsah