Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - TRNAVA

22. 3. 2016 sa  SZŠ Trnava zhostila úlohy organizátora 1. ročníka  regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Vyhlasovateľom súťaže  je Asociácia  SZŠ SR. Po niekoľko týždňových organizačných, odborných, materiálnych ako aj administratívnych  príprav prišiel deň ,,D“, ktorý otvorila riaditeľka školy  RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH.  Súťaže sa zúčastnilo všetkých 10 zdravotníckych škôl zo západoslovenského 

Sme "top"školy na Slovensku

Kvalitu školy je ťažké ohodnotiť, napriek tomu sa v poslednej dobe podarilo zostaviť viacero rebríčkov, ktoré sa snažia porovnať stredné školy a umožniť absolventom základných škôl a ich rodičom výber tej správnej SŠ. Ten ostatný rebríček SOŠ uverejnený v televízii Markíza nás môže len a len tešiť, veď v ňom dominujú práve SZŠ. Výskum sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Realizoval ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Celoštátna súťaž žiakov SZŠ v prvej pomoci

V tomto roku sa po prvý krát uskutoční tradičná súťaž, ktorú desať rokov realizovala SZŠ Dunajská Streda v novom formáte. Celoštátnemu kolu, ktoré sa bude konať 7-8 júna (DS) budú predchádzať regionálne kolá, z ktorých postúpi 12 najlepších družstiev. Regionálne kolá sa uskutočnia v tomto ročníku v Košiciach 22.4., Žiline 12.4. a Trnave už 22.3.2016.

štatút súťaže    pozvánka ZA                                                                                pozvánka KE     
                                                                              pozvánka TT  

Výzva ISU

  V nasledovných riadkoch uverejňujeme výzvu Iniciatívy slovenských učiteľov.

Rada ASZŠ SR podporuje požiadavky výzvy.

Výsledok petičnej akcie

V rámci Asociácie SZŠ SR evidujeme zapojených 20 škôl (Skalica, L. Mikuláš, D. Kubín, Trnava, Michalovce, Kukuč. Košice, Rožňava, Žilina, Moyzes. Košice, N. Zámky, Humenné, Prešov, B. Bystrica, Mäs. Košice, Trenčín, Poprad, Nitra, P. Bystrica, Streč. Bratislava, Lučenec) t. j. 503 učiteľov.

Otvorený list Iniciatívy bratislavských učiteľov zástupcom a členom organizácií pôsobiacich v oblasti školstva

Vážení zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti školstva, v mene Iniciatívy bratislavských učiteľov (ďalej „IBU“) by sme Vám chceli predstaviť naše aktivity a prizvať Vás a Vašich členov do spoločného boja za zlepšenie aktuálnej situácie v školstve.
IBU je neformálna a apolitická iniciatíva učiteľov združujúca všetkých, ktorí sú ochotní niečo urobiť pre zlepšenie nášho postavenia.

Študentská kvapka krvi 2015 v Košiciach

Dňa 19.10.2015 sa na SZŠ v Košiciach- Kukučínova uskutočnil mobilný odber

V Lučenskej zdravotke tiekla krv "prúdom"

...Darovanie krvi je skutočným „ darom života“. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Dňa 9. októbra 2015 sa 55 žiakov, učiteľov a priateľov  SZŠ v Lučenci pod koordináciou PhDr. M. Sekulovej zúčastnili terénneho odberu krvi pomocou MOJ – ky (mobilnej odberovej jednotky)

Študenti Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach úspešne reprezentujú Slovensko

Žiaci Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili mnohých súťaží a pracovali na rôznych projektoch. Jedným z najúspešnejších študentov našej školy je žiak tretieho ročníka Erik Schmotzer.

Prvá pomoc bez hraníc

            Slovensko – české pohraničie má veľký potenciál pre rozvoj. Vďaka Operačnému programu cezhraničnej spolupráce, Slovenská republika – Česká republika na roky 2007-2013, sa do mikroprojektu „Prvá pomoc bez hraníc,“ schváleného žiadateľovi Střední škole průmyslovej, hotelovej a zdravotnickej Uherské Hradište (SŠPHZ) mohlo zapojiť až 244 účastníkov.

Syndikovať obsah