Učíme pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného vzdelávania, a to na nevyhnutnosť praktického vzdelávania pre život.

Učitelia odborných predmetov sa snažia permanentne implementovať nové poznatky z ošetrovateľstva, fyzioterapie a masáží a taktiež z asistencie v zubnej ambulancii do vyučovacieho procesu.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Prešove.

Jedným z významných dní, ktorý sa zapíše do dejín Strednej zdravotníckej školy v Prešove je 16. marec 2017. V tento deň navštívil školu  minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Jeho návšteva bola zameraná na odbornú prednášku so žiakmi 4. ročníka denného štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Prednáška s následnou diskusiou súvisela s vyhláškou č. 28/2017 platnou od 01. marca 2017, v ktorej sa upravujú pracovné kompetencie zdravotníckeho asistenta. Program pokračoval  prehliadkou odborných  učební

Zhromaždenie delegátov 2017

http://www.szsbb.eu/img/SZS.jpgSnem asociácie sa uskutočnil 11. apríla v Banskej Bystrici v rozšírenom zložení, keď sa ho okrem riaditeľov zúčastnili aj garanti vybraných študijných odborov. Prezident asociácie vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že Asociácia SZŠ SR vznikla pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako potreba jednotného presadzovania oprávnených záujmov stredných zdravotníckych škôl. Jej ambíciou bolo a je aktívne ovplyvňovať vývoj stredného zdravotníckeho školstva, chrániť práva a záujmy stredných zdravotníckych škô1 vo všetkých oblastiach ich činnosti (legislatívnej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a zamestnávateľskej).

Lučenecké zdravoťáčky sú majsterky Slovenska!

Tento ročník Majstrovstiev Slovenska v elektronických šípkach stredných škôl sa uskutočnil 7. 4. 2017 v Tatranskej Lomnici. Reprezentantky SZŠ Lučenec - Lenka Plichtová II. A, Soňa Tomalová II. A, Barbora Périová II. A, Dominika Murinčeková II. B nastúpili do súťaže skromne s cieľom nesklamať hlavne seba.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Trenčíne.

14. marec 2017 bol výnimočným dňom nielen pre maturantov, ale aj pre SZŠ v Trenčíne školu. Kým štvrtáci písali maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, do priestorov školy zavítala vzácna návšteva -  minister zdravotníctva JUDr., Ing. Tomáš Drucker spolu so  šéfom tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Ing. Tomášom Kučom, generálnym riaditeľom sekcie stratégie a programu Ing. Petrom Salonom a Ing. Danielou Hilčíkovou, vedúcou odboru školstva a kultúry TSK.

Od 1. marca je v platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov

konečne uzrela svetlo sveta vyhláška 28/2017

prosím vedenia jednotlivých škôl o jej pozorné preštudovanie a následné kroky pre jej naplnenie.

Schvaľovanie zákona o vzdelávaní sestier vČR

Po personálnych zmenách v českej vláde došlo k odsunutiu prerokovania novely zákona č. 96/2004 Zb., o podmienkach získávania a uznávania spôsobilosti k výkonu nelekarskych zdravotnickych povolaní a pre výkon činností súvisiacich s poskytováním zdravotnej starostlivosti z decembrovej schôdze parlamentu na žiadosť nového ministra

Navýšenie kompetencií zdravotníckeho asistenta - v pripomienkovom konaní!

RTVS odvysielala v nedeĺńajších správach informáciu o procese navýšenia kompetencií zdravotníckych asistentov. Minulý týždeň tejto problematike predchádzalo viacero stretnutí.  Tretím bodom rokovania odvetvovej tripartity, ktorá sa konala na MZSR 7.11. do večerných hodín bola problematika nedostatku sestier v SR. Stanovisko k materiálu MZ predložil na rokovaní prezident ASZŠ SR Miroslav

Veľká sláva v lučeneckej zdravotke

Stredná zdravotnícka škola Lučenec si   pripomenula 70. výročie svojho vzniku celoslovenskou konferenciou s názvom Budúcnosť zdravotníckych škôl na Slovensku. Školu navštívilo takmer sto hostí. Pre každého bola pripravená taštička s prezentmi a publikáciou približujúcou jeden školský rok na lučenskej zdravotke. Okrem odborného programu bola pre hostí pripravená prehliadka školy a samozrejme občerstvenie...

Syndikovať obsah