Zubný asistent

MUDr. Viera Vavreková vavrekova@szsbaza.sk  SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava