Košický kraj

 

Stredná zdravotnícka škola Košice - Moyzesova

 

Adresa: Moyzesova 17, 041 76 Košice

Tel.: +421-55-6221189

Fax: +421-55-6221163

E- mail: skola@szske.sk

web: http://www.szske.sk/

 

Stredná zdravotnícka škola Košice - Kukučínova

 

Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice

Tel.: +421-55-6234418

Fax: +421-55-6221216

E-mail: szskosice@kukucinka.sk

Web: http://www.kukucinka.sk

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

 

Adresa: Mäsiarska 25, 040 01 Košice                   

Tel/ fax: 055/62 262 02 

E-mail: szssvalzbety@pobox.sk, szssvalzbety@gmail.com

Web: http:www.szssvalzbety.sk

 

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

 

Adresa: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Tel.: +421-56-6422839

Fax: +421-56-64 41 596

E-mail: skola@szsmi.eu.sk

Web: http:// www.szsmi.eu.sk

 

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

 

Adresa: Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava

Tel.: +421-58- 7322339

E-mail: skola@szsrv.edu.sk

Web: http://szsrv.edupage.org