Projekt Erasmus+ pre skvalitnenie vzdelávania v odbore zubný asistent.

S cieľom zlepšovať kvalitu našej  Strednej zdravotníckej  školy na Záhradníckej 44 v Bratislave sme podali  prihlášku na mobilitný projekt v rámci výzvy 2016 programu Erasmus+. Projekt „Mobilitami študentov za vyššie hodnotenie kvality školy“ bol schválený, čo znamenalo  realizáciu zahraničnej odbornej praxe pre 12 žiakov odboru zubný asistent.

Naším partnerom v tomto projekte bola špecializovaná detská zubná klinika v Mníchove,

ktorá nám predtým umožňovala exkurzie pre našich žiakov. V schválenom 18 mesačnom projekte  sme naplánovali celkovo 4 turnusy odbornej stáže.

 Mladších žiakov, ktorí tam boli na 2 týždne, sprevádzala  učiteľka odborných predmetov, ktorá sa spolu so žiačkami  zoznámila  s prácou na klinike a v spolupráci s vedením kliniky vypracovali plán praxe a  systém hodnotenia stáže. Žiačky sa denne zapájali do pracovného procesu na klinike a tým sa ich prax hodnotila ako plnohodnotná odborná prax .

Klinika, v ktorej mohli naše žiačky naberať nové vedomosti a skúsenosti, je úzko špecializovaná na detského pacienta. Práca je o to náročnejšia, že dieťa prichádza v sprievode rodiča, s ktorým treba komunikovať nielen o danom probléme, s ktorým na kliniku prišiel, ale hlavne ho edukovať  o správnej starostlivosti o detský chrup. Žiačky využili aj svoje poznatky z psychológie nadobudnuté počas štúdia.  Celé prostredie kliniky je prispôsobené pre detského pacienta, napríklad zubárske kreslá majú tvar rozprávkových postavičiek,  zariadenie kliniky nepôsobí dojmom ambulancie, ale herne.  Personál napomáha odbúrať strach detí z ošetrenia. Nástroje a ošetrenia majú špeciálne krycie pomenovania, aby nenaháňali deťom strach. Asistentky sa s deťmi v prípade potreby rozprávajú prostredníctvom maňušiek.

 V prípade komplikovanejšieho ošetrenia, alebo neprekonateľného strachu, deti ošetrujú v celkovej anestézii.

Práca na klinike dala našim žiačkam nové odborné poznatky a skúsenosti, ktoré veríme, že prenesú aj do svojej praxe. Výsledkom projektu je aj doplnenia tematických celkov o nové obsahové štandardy zo starostlivosti o detského pacienta v odbore zubný asistent na našej škole. 

Sme presvedčení, že realizovaný projekt „Mobilitami študentov za vyššie hodnotenie kvality školy“ splnil svoje ciele a dúfame, že budeme naďalej pokračovať v tejto  výhodnej spolupráci s detskou zubnou klinikou.