DEŇ OŠETROVATEĽSTVA A REHABILITÁCIE V KOŠICIACH

Deň ošetrovateľstva sa slávi na celom svete na znak úcty, rešpektu a podpory ošetrovateľských profesií. K tomuto sme  chceli  prispieť aj my, a preto sme zorganizovali na našej škole toto jedinečné podujatie.

         Naši aktívni študenti preukázali ambíciu a snahu rozšíriť svoje odborné vedomosti, túžbu dozvedieť sa viac a tak  prispieť k vyššej hodnote svojho vzdelávania. Počas tohto podujatia predstavili a odprezentovali výsledky svojich   absolventských  prác, na ktorých svedomito pracovali niekoľko mesiacov. Zároveň na podujatí odprezentovali svoje práce víťaz regionálneho kola SOČ Ján Kapusta a žiačky IV.A/ZA triedy Laura Kesziová a Veronika Vencelová, ktoré sa zúčastnili  5. ročníka celoslovenskej konferencie žiakov v odbore zdravotnícky asistent  v Banskej Bystrici.

         Podujatia sa zúčastnili aj vybraní žiaci nižších ročníkov, ktorých,  pevne veríme, toto podujatie oslovilo, povzbudilo, motivovalo k aktivitám, ktorými prispejú k zvyšovaniu svojich vedomostí a ktoré podporia precíznejšiu prípravu na zdravotnícke povolanie.

     Myšlienku zorganizovať 1. ročník odbornej konferencii pre žiakov organizátorom vnukla odborná zástupkyňa PhDr. Valéria Dluhošová. Garantkou podujatia bola MUDr. Alena Kolárovská a celé podujatie zorganizovali PhDr. Mária Pituchová a PhDr. Alena Moudrá.

          Tešíme sa opäť o rok!