Východoslovenské kolo PP

Pod záštitou Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove sa 20. apríla 2017 uskutočnilo 2. regionálne kolo Súťaže v prvej pomoci medzi ôsmimi družstvami stredných zdravotníckych škôl Prešovského a Košického kraja.

Vzhľadom na to, že hosťujúca škola získala prvenstvo minulý rok, pripadlo jej výsostné právo organizácie tohtoročného podujatia.

Jednodňové finále zahŕňalo teoretické a praktické preverenie zručností z prvej pomoci na 5 stanovištiach: teoretickom, PP pri dopravnej nehode, PP pri pracovnom úraze, PP pri športovom úraze a PP pri náhlom stave. Vďaka hereckému výkonu študentov domácej školy vzniknuté kritické situácie pôsobili natoľko reálne, že si vyžadovali od účastníkov nielen odborné vedomosti a dobrú organizáciu, ale aj schopnosť zvládnuť stres a emócie.

Porota zložená z odborných pedagógov usporiadateľskej školy, hosťujúcej školy a zdravotníckeho pracovníka udelili víťazstvo SZŠ v Poprade (Levočská 5). Na 2. mieste sa umiestnila SZŠ z Košíc (Kukučínova 40) a na 3. mieste SZŠ milosrdného Samaritána zo Svidníka.

Odbornú garanciu zabezpečil KOZ ZZS Prešov, materiálno-technické vybavenie poskytol Územný spolok Slovenského červeného kríža v Prešove.

SZŠ sv. Bazila Veľkého a školy, ktoré obsadili prvé tri miesta postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v júni v Žiline.

Podujatie podporili: Mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Bardejovské kúpele, a. s. a T- Systems Slovakia.

Počas regionálnej súťaže družstvá preukázali rozsiahle vedomosti, entuziazmus a hlboký záujem o danú oblasť záchrany zdravia a života.

 

Mgr. Adriana Dolinská, foto: Ing. Zuzana Vargová