Poznáme finalistov celoštátnej súťaže v prvej pomoci, ktoré sa uskutoční 14. júna v Žiline

Regionálne kolá súťaže v prvej pomoci pod záštitou ASZŠ SR sa v zmysle štatútu konali u minuloročných víťazov regionálnych kôl. Západoslovenský región súťažil  5.4.v Topoľčanoch v SZŠ sv. Vincenta de Paul  východoslováci sa stretli 20. 4. 2017 v Prešove na SZŠ sv. Bazila Veľkého a zástupcovia SZŠ stredoslovemského regiónu bojovali v SZŠ Zvolen 27.4. Aj touto cestou ďakujeme organizátorom za zvládnutie náročnej úlohy, gratulujeme postupujúcim družstvám a tešíme sa na finále do Žiliny.

Výsledkové listiny

Západoslovenský región

I. miesto získali súťažiaci zo SZŠ Trenčín

         II. miesto SZŠ Považská Bystrica

         III. miesto SZŠ Nitra

         Východoslovenský región

I. miesto získali súťažiaci zo SZŠ Poprad

         II. miesto SZŠ Košice, Kukučínova

         III. miesto SZŠ Svidník

        Stredoslovenský región

I. miesto získali súťažiaci zo SZŠ Žilina

         II. miesto SZŠ Lučenec

         III. miesto SZŠ  Liptovský Mikuláš

Finálovú dvanástku doplnia družstvá organizátorov regionálnych kôl.