Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Prešove.

Jedným z významných dní, ktorý sa zapíše do dejín Strednej zdravotníckej školy v Prešove je 16. marec 2017. V tento deň navštívil školu  minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Jeho návšteva bola zameraná na odbornú prednášku so žiakmi 4. ročníka denného štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Prednáška s následnou diskusiou súvisela s vyhláškou č. 28/2017 platnou od 01. marca 2017, v ktorej sa upravujú pracovné kompetencie zdravotníckeho asistenta. Program pokračoval  prehliadkou odborných  učební

študijných odborov zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér. Pán minister vyjadril spokojnosť s materiálnym vybavením odborných učební.

Pracovnú návštevu minister zdravotníctva SR ukončil stretnutím  s vedením školy.