Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Trenčíne.

14. marec 2017 bol výnimočným dňom nielen pre maturantov, ale aj pre SZŠ v Trenčíne školu. Kým štvrtáci písali maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, do priestorov školy zavítala vzácna návšteva -  minister zdravotníctva JUDr., Ing. Tomáš Drucker spolu so  šéfom tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Ing. Tomášom Kučom, generálnym riaditeľom sekcie stratégie a programu Ing. Petrom Salonom a Ing. Danielou Hilčíkovou, vedúcou odboru školstva a kultúry TSK.

Počas dvojhodinovej návštevy si hostia v sprievode riaditeľky školy PhDr. Evy Červeňanovej, PhD., zástupkyne Ing. Nory Faitovej a vedúcej odboru ZA a ZUA PhDr. Žanety Gallovej prezreli budovu školy, nahliadli do odborných učební a laboratórií, v rámci besedy odpovedali na zvedavé otázky žiakov a pedagógov našej školy. Teší nás, že sme prvou strednou zdravotníckou školou na Slovensku, ktorú šéf rezortu zdravotníctva navštívil.