Internacionalizácia vzdelávania v Skalici

V Strednej zdravotníckej škole v Skalici sú internacionalizácia vzdelávania a pevné prepojenie teoretického odborného vzdelávania s vyučovaním v reálnych podmienkach  dve z priorít pre výchovnovzdelávací proces. Napĺňať ich sa darí aj vďaka projektom realizovaným v rámci programu Erasmus +. Vďaka grantom získaným z tohto programu môžu žiaci školy získavať veľmi cenné praktické skúsenosti aj  v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb v zahraničí.

Naposledy tú možnosť mali 4 žiaci tretieho ročníka z odboru masér a 4 žiaci z odboru zdravotnícky asistent. Maséri pracovali v spoločnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.. Žiaci si mali možnosť vyskúšať prácu v jednotlivých prevádzkach v balneoterapii. Aplikovali  rôzne balneoterapeutické procedúry  napr.: slatinné zábaly, subaquálne masáže, suché uhličité vaky aj minerálne uhličité  vane. Tiež mali možnosť vidieť a vyskúšať nové druhy masáží. Neodmysliteľnou bola aj komunikácia s klientmi v cudzom jazyku.

Zdravotnícki asistenti mali príležitosť uplatniť už získané  a nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti v Hospici Anežky Českej v Červeném Kostelci. Išlo o pracovisko v akom nemali doposiaľ možnosť pracovať. Naučili sa veľa o špecifikách paliatívnej starostlivosti  a vyskúšali si prácu v mobilnom hospici.

Po náročnej práci bol čas aj na spoznávanie kultúrnych pamiatok a prírody v okolí. Všetci účastníci stáží ocenili získané skúsenosti ako vklad nielen do odborného, ale aj do osobného života.

V júni 2017 sa chystajú ďalší 14 žiaci na skusy do anglického Birminghamu a do moravských Luhačovíc a Olomouca.

Mgr. Ľudmila Bábiková