Od 1. marca je v platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov

konečne uzrela svetlo sveta vyhláška 28/2017

prosím vedenia jednotlivých škôl o jej pozorné preštudovanie a následné kroky pre jej naplnenie.