Navýšenie kompetencií zdravotníckeho asistenta - v pripomienkovom konaní!

RTVS odvysielala v nedeĺńajších správach informáciu o procese navýšenia kompetencií zdravotníckych asistentov. Minulý týždeň tejto problematike predchádzalo viacero stretnutí.  Tretím bodom rokovania odvetvovej tripartity, ktorá sa konala na MZSR 7.11. do večerných hodín bola problematika nedostatku sestier v SR. Stanovisko k materiálu MZ predložil na rokovaní prezident ASZŠ SR MiroslavSekula. Vyzdvihol v ňom fakt že MZ priznáva nedostatok sestier i vôľu navýšiť kompetencie asistentov. Poukázal však na potrebu zmeny názvu študijného odboru s následnou mediálnou kampaňou, aby sa podarilo zastaviť pokles počtu absolventov SZŠ. Štátna tajomníčka následne iniciovala k tomuto bodu ďalšie rokovanie na štvrtok 10,11. K problematike zasadla rada asociácie 9. novembra v Banskej Bystrici a zhodla sa na ďalšom postupe pri presadzovaní tohto cieľa. Doc. MUDr. Kalavská s generálnym riaditeľom sekcie zdravia MZSR  na stretnutí s prezidentom ASZŠ SR 11.11. na pôde ministerstva  vyjadrili ochotu spolupracovať s asociáciou na riešení problematiky a akceptovali väčšinu pripomienok k navýšeniu kompetencií ZA.