ASISTENT V AKCII 2016

Poskytnúť laickú prvú pomoc pri poranení chrbtice, cudzom telese v dutine brušnej, otvorenej zlomenine predkolenia, KPR dieťaťa a pri ošetrení opitej matky v bezvedomí dokázali mladé zdravotníčky a zdravotníci z celého Slovenska. Zlato získal tím zo SZŠ z Liptovského Mikuláša.

Dňa 10. júna 2016 sa v lokalite Cemjata - Kvašná voda konal už 9. ročník súťaže v poskytovaní laickej prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Tento rok sa akcie zúčastnili žiaci druhého ročníka denného štúdia z 15 stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska, pričom domáce družstvo nebolo zaradené medzi súťažné. Organizátori pripravili pre súťažiacich modelové situácie: úraz chrbtice a cudzie teleso v dutine brušnej, otvorenú zlomeninu predkolenia, KPR dieťaťa, opitú matku v bezvedomí a   stanovištia na overenie fyzickej kondície (streľba, šplh po lane a beh na čas), na ktorých preukázali svoju športovú zdatnosť i odborné vedomosti. Pozvanie prijali SZŠ  Štefana Kluberta - Levoča, SZŠ - Nitra, SZŠ sv. Bazila Veľkého - Prešov, SZŠ - Liptovský Mikuláš, SZŠ - Banská Bystrica, SZŠ  Strečnianska - Bratislava, SZŠ - Žilina, SZŠ sv. Františka z Assisi - Čadca, SZŠ - Humenné, SZŠ Kukučínova - Košice, SZŠ milosrdného Samaritána - Svidník, SZŠ sv. Alžbety - Košice, SZŠ - Poprad, SZŠ - Považská Bystrica. Pätnásť družstiev preukázalo vynikajúce odborné znalosti, ale aj dobrú fyzickú kondíciu. Zlato získal tím zo SZŠ z Liptovského Mikuláša, ktorý porazil silný Poprad, ktorému sa ušlo striebro i bronzovú Nitru. Po zvládnutí náročných disciplín sa súťažiaci občerstvili chutným kotlíkovým guľášom, moravskými koláčmi a kofolou. To nebolo jediné ocenenie, lebo úspešné družstvá, ale aj všetci zúčastnení boli odmenení hodnotnými cenami. Víťazný tím získal pre školu tlačiareň. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom - firme  Kapap,  Ikaro, Lyreco, HTP, s.r.o.,  firme PC-Profi,  Ormix s.r.o., pánovi Jozefovi Beňovi - predajňa KOTVA, MUDr. Martinovi Kováčovi, poisťovni UNIQA a firme Sarana Pharm. Neodmysliteľnou súčasťou tejto už tradičnej akcie bola dobrá nálada, priateľská atmosféra a príjemné počasie, preto opäť môžeme konštatovať, že to bolo jedno z úspešných podujatí SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Už teraz sa tešíme na prekvapenia, ktoré nám prinesie jubilejný 10. ročník súťaže Asistent v akcii.

                                                                                  PhDr. Slavka Dorinová