Finále súťaže v poskytovaní prvej pomoci - Dunajská Streda

V dňoch 7.6. – 8.6.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky  v poskytovaní prvej pomoci.

V tomto roku sa podľa štatútu súťaže do celoslovenského finále dostali prvé tri družstva a družstvo usporiadateľskej školy z troch regionálnych kôl a 2 družstvá zo zahraničných stredných zdravotníckych škôl (z Maďarska a z Českej republiky). Dvojdňové podujatie zahŕňalo 3 odborné prednášky (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky – Bratislava) workshopy k prednáškam v Dunajskej Strede a praktickú časť súťaže – Poskytovanie prvej pomoci v „terénnych“ podmienkach v priestoroch Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove.

Celoslovenská súťaž mala vysoká úroveň. Súťažiaci preukázali solídne vedomosti entuziazmu a chuť intenzívnejšie sa venovať tejto oblasti záchrany zdravia a života.

Fotodokumentácia – viď.  fotogaléria

Výsledková listina

Umiestnenie Škola Získané body spolu
1.  SZŠ Žilina 536
2.  SZŠ Košice,  ul.  Kukučinova 526
3.  SZŠ Topoľčany 519
4.  SZŠ Liptovský Mikuláš 508
5.  SZŠ Prešov, Sládkovičova 503
6.  SZŠ Dunajská Streda 497
7.  SZŠ Levoča 494
8.  SZŠ Prešov, sv. B. Veľkého 490
9.  SZŠ Zvolen 486
10.  SZŠ Dolný Kubín 497
11.  SZŠ Trnava 478
12.  SZŠ Trenčín 470
13.  SZŠ Kroměříž, ČR 420
14.  SZŠ Sopron, MR 334