Strieborná medaila na International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO)

Žiak Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach Erik Schmotzer  sa v dňoch 21. až 23. apríla zúčastnil na 10. ročníku medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov IYIPO v Gruzínsku. Viac ako 200 účastníkov zo 40 krajín sveta  sa v Tbilisi pokúsilo obhájiť svoje projekty v nasledovných kategóriách: biológia a ekológia, matematika, inžinierstvo, informačné technológie, chémia a fyzika.

V tejto silnej konkurencii účastníkov z USA, Juhoafrickej republiky, Nemecka, Švajčiarska, Malajzie a Indie získal striebornú medailu v kategórií biológia a ekológia. Školiteľkou projektu prezentovaného na olympiáde bola vyučujúca biológie a odborných predmetov v odbore FL Mgr. Petra Bujňáková. Erikovi srdečne blahoželáme k skvelej reprezentácii nášho štátu.

Účastníci olympiády boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo umocňovalo kultúrny zážitok z tejto krajiny na pomedzí kresťanského a moslimského sveta. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, ktorého atmosféru môžete vidieť na tomto krátkom videu: https://www.youtube.com/watch?v=bs5y5MxwuE4.