Dozorná rada ASZŠ SR

PhDr. Janka Profantová

E-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk

riaditeľka SZŠ L. Mikuláš

 

PhDr. Mária Jandová, PhD.

riaditeľka SZŠ Považská Bystrica
 

RNDr. Darina Karvajová, MPH,

E-mail: zdravsk@gmail.com
 

riaditeľka SZŠ Nové Zámky