Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - ŽILINA

Pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR sa v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Žiline 12. apríla 2016 uskutočnila súťaž tímov stredných zdravotníckych škôl zo stredoslovenského regiónu v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž v doobedňajších hodinách oficiálne otvorila riaditeľka SZŠ v Žiline Mgr. Daniela Peclerová s prezidentom Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky Mgr. Miroslavom Sekulom, o technické zabezpečenie

a celkovú organizáciu súťaže sa postarala zástupkyňa pre odbornú zložku PhDr. Ľubomíra Tudíková.

Súťaže sa zúčastnilo osem trojčlenných družstiev, ktoré na šiestich stanovištiach riešili zinscenované situácie. Svoje teoretické poznatky mohli takto zužitkovať prakticky pri poskytovaní pomoci mladej žene s epileptickým záchvatom alebo dvom dievčatám pri nešťastnom poranení počas hrania florbalu. Veľmi náročné bolo zvládnutie nehody s hromadným postihnutím osôb v kuchyni, pretože žiaci museli čeliť popáleninám druhého stupňa, kolapsu a popritom ošetriť poranenie ruky. Najzaujímavejšia, ale  zároveň najvážnejšia, bola simulovaná dopravná nehoda. Vážne zranený vodič, spolujazdec, ktorý bol v šoku, ale aj zrazený cyklista boli výzvou pre všetky tímy.

Modelové situácie pôsobili naozaj reálne aj vďaka profesionalite maskérov a presvedčivosti figurantov zo SZŠ v Žiline. Hodnotenie mali na starosti nielen odborné učiteľky, ale aj profesionálni záchranári. Objektivita teda musela byť zjavná.

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov prvé miesto získal tím pod vedením Mgr. Marianny Kurčíkovej zo SZŠ vo Zvolene, na druhom mieste sa umiestnil tím SZŠ z Liptovského Mikuláša a tretie miesto pripadlo SZŠ z Dolného Kubína. Čestné postupové miesto do celoštátneho kola bolo udelené žiakom zo SZŠ v Žiline. Víťazi dostali symbolické poháre a čestné diplomy.

Všetci, ktorí sa podieľali na koordinácii alebo akejkoľvek spolupráci pri organizovaní a priebehu súťaže, odviedli vynikajúcu prácu. Touto cestou im chceme vyjadriť veľkú vďaku.