Vráti sa vzdelávanie sestier na stredné školy?

Správy RTVS -nedeľa 17.4. 2016 - od 12 minúty 30 sek.

Tlačové vyhlásenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR k programovému vyhláseniu vlády

Zhromaždenie delegátov stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky po rokovaní s členmi zdravotníckeho výboru Národnej rady SR, zástupcami Asociácie nemocníc SR a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti k programovému vyhláseniu vlády zo dňa 14.4.2016 v Banskej Bystrici vyhlasuje, že stredné zdravotnícke školy sú pripravené na rozšírenie vzdelávania sestier na stredných školách už od školského roka 2017/2018. Žiada Ministerstvo zdravotníctva SR, aby v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a ASZŠ SR bezodkladne prijalo náležité opatrenia k realizácii tohto kroku, aby v čo najkratšom čase došlo k saturácii nedostatku sestier u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

Zároveň sa zasadzuje za novelizáciu legislatívy upravujúcu personálne zabezpečenie zdravotnej starostlivosti u jej poskytovateľov navýšením počtu ošetrovateľského personálu a neodkladnú novelizáciu  vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorou sa rozšíria kompetencie zdravotníckeho asistenta a sanitára v zmysle návrhu ASZŠ SR predloženého Ministerstvu zdravotníctva SR.

http://domov.sme.sk/c/20139618/sme-pripravene-rozsirit-vzdelavanie-sesti...

http://domov.sme.sk/c/20130331/vzdelavanie-sestier-treba-podla-lekarov-v...

/sites/default/files/img/dokumenty/bb/%C3%9Avod%20snemu%202016.pdf

Mgr. Miroslav Sekula

prezident ASZŠ SR