Výzva ISU

  V nasledovných riadkoch uverejňujeme výzvu Iniciatívy slovenských učiteľov.

Rada ASZŠ SR podporuje požiadavky výzvy.


Milé kolegyne, kolegovia

v novom roku sa na Vás obraciame s dôležitou výzvou. Nášmu školstvu stále chýba vízia, dlhodobá koncepcia a najmä úprimná snaha riešiť nahromadené problémy, na čo dopláca dieťa i učiteľ. Žiaľ, žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Nepomohli naše námietky ani výstražné nátlakové akcie z jesene 2015. Nadišiel čas konať.
Nadišiel čas využiť svoje ústavné právo a prerušením práce ukázať, že to, čo žiadame, myslíme naozaj vážne. Inak sa nám budú politici smiať ďalšie štyri roky, budeme na smiech žiakom aj celej verejnosti.

Jeseň minulého roka ukázala, že sa vieme spájať. Že sme odhodlaní niečo zmeniť, že dokážeme presadzovať svoje ciele aj tvorivo a s nadhľadom. Vláda sa však doteraz k našim požiadavkám oficiálne nevyjadrila, dostávame len mediálne odkazy plné výhovoriek a sľubov, aké sme počuli už veľakrát. Zostáva nám preto už len jedna možnosť, ako vládu presvedčiť, že naša práca je pre túto spoločnosť skutočne dôležitá – štrajk.

Toto naše ústavné právo chceme využiť s rozvahou a rešpektom. K štrajku pristupujeme ako ku krajnému, odvážnemu riešeniu preto, lebo iné možnosti sme už vyčerpali.

Preto, prosím, kliknite na www.isu.sk a dozviete sa, prečo vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť, aký máme plán, ako sa k nám môžete pridať a ako postupovať ďalej.

Riaďte sa, prosím, nielen rozumom, ale aj srdcom. Ide nám predsa nielen o naše ekonomické postavenie, ale aj o našich žiakov a školy, v ktorých učíme, a budúcnosť našej spoločnosti.

Ďakujeme a želáme Vám, nech Vám rok 2016 prinesie odvahu, silu a radosť z Vašej práce!

Iniciatíva slovenských učiteľov